Rachunkowość samorządowych instytucji kultury

Interpelacja nr 9048 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zasad rachunkowości instytucji kultury posiadających status samorządowych osób prawnych z zasadami rachunkowości obowiązującymi pozostałe samorządowe jednostki organizacyjne

Szanowny Panie Ministrze! Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne powodują, że instytucje kultury posiadające status samorządowych osób prawnych prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe ze swojej działalności zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Istnieją jednak pewne wyjątki, zgodnie z którymi gminy i ich związki oraz państwowe i gminne jednostki i zakłady budżetowe prowadzą rachunkowość wg szczególnych zasad uregulowanych w drodze odrębnej ustawy oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Wyjątki te nie dotyczą samorządowych instytucji kultury.

W wyniku tych regulacji pojawiają się niezgodności między systemami finansowymi samorządów i podległych im instytucji kultury. Dotyczą one w szczególności zasad ujmowania i prezentowania odpisów amortyzacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości, które posiadają instytucje kultury. Problemy wynikają także z ukierunkowania tych zasad na procesy gospodarcze w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności wytwórczej różnego rodzaju maszyny i urządzenia produkcyjne. Rozwiązania te ewidentnie nie uwzględniają szczególnego charakteru samorządowych instytucji kultury. W konsekwencji muszą one z powodu wysokiej amortyzacji wykazywać faktycznie nieistniejące koszty, a w rezultacie wykazują bilansowe straty. Powoduje to sytuacje, w których konieczne jest dofinansowanie tych instytucji ze strony samorządów ze względu na stan funduszy własnych jednostki. Rzeczywisty bilans przychodów i rozchodów jest jednak zupełnie inny. W związku z tym, że amortyzacja nie jest realnym wydatkiem i nie wpływa na zmniejszenie stanu środków własnych, w jednostce przez cały czas występuje dodatni cash-flow. Nie istnieje zatem realna potrzeba finansowego wsparcia ze strony samorządów. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy wspierają one modernizację nieruchomości, którymi dysponują instytucje kultury, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu amortyzacji i znaczącego podwyższenia kosztów. W konsekwencji jednostki wykazują jeszcze większe, faktycznie nieistniejące, bilansowe straty.

W związku z powyższym mam do Pana Ministra pytania:

1. Jakie są przyczyny utrzymywania aktualnego stanu prawnego i traktowania instytucji kultury na równi z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi w zakresie prowadzenia rachunkowości?

2. Czy ministerstwo podejmie działania zmierzające do rozwiązania problemu poprzez ujednolicenie zasad prowadzenia rachunkowości i zastosowania w samorządowych instytucjach kultury zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe?

Z wyrazami szacunku

Poseł Marek Krząkała

oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »