Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

27.09.2006

Interpelacja nr 3353 do ministra finansów w sprawie interpretacji oraz skutków obowiązywania przepisów podatkowych dotyczących górskich schronisk i tanich domów wczasowych

Do Ministra Finansów. W dniu 21 maja 2006 r. dziennik ˝Gazeta Wyborcza˝ opublikował artykuł dotyczący przepisów podatkowych, które klasyfikują górskie schroniska, stanice i luksusowe hotele w tej samej grupie podatkowej. Przepisy te uniemożliwiają pełen rozwój ośrodków PTTK przez to, że są one zakwalifikowane do tej samej grupy podatkowej, co komercyjne firmy handlowe.

Zakwalifikowanie do odmiennej grupy podatkowej powinno nastąpić ze względu na to, że schroniska i ośrodki młodzieżowe zgodnie ze swoimi statutowymi celami i przeznaczeniem organizują imprezy sportowo-rekreacyjne dla dużej liczy uczestników, którymi głównie są dzieci i młodzież. Organizują także piesze wycieczki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe i żeglarskie. Oferują one wypoczynek w atrakcyjnych miejscach w niskich cenach dla osób niepełnosprawnych. Mimo spełniania określonych warunków ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie dopuszcza żadnych odstępstw na rzecz tych obiektów. Dotyczy to szczególnie zwolnienia z podatku obiektów używanych przez turystów tylko przez okres trzech wakacyjnych miesięcy.

Problemem są również podatki w wysokości 2% wartości brutto jakie PTTK jest zobowiązana uiszczać od oczyszczalni ścieków wybudowanych obok najbardziej obleganych schronisk oraz podatek od gruntów, na których te oczyszczalnie stoją. Dochodzą do tego również podatki za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podatek VAT od zapłaconych podatków.

W związku z powyższym proszę o odpowiedz na następujące pytania:

- Dlaczego przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w sposób jednakowy traktują schroniska oraz ośrodki młodzieżowe i luksusowe hotele jeżeli przeznaczeniem obu jest świadczenie różnorodnych usług?

- Dlaczego ww. ustawa nie dopuszcza żadnych odstępstw miedzy innymi w sytuacjach, kiedy obiekty nie są wykorzystywane przez większą część roku kalendarzowego?

- Dlaczego zwolnienie z podatków automatycznie pozbawia gminę rządowych subwencji?

- Dlaczego PTTK obarczony jest podatkiem od zbudowanych oczyszczalni ścieków i gruntów, na których one się znajdują?

Z poważaniem

Poseł Paweł Poncyljusz

Warszawa, dnia 30 maja 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3353 w sprawie interpretacji oraz skutków obowiązywania przepisów podatkowych dotyczących górskich schronisk i tanich domów wczasowych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Pawła Poncyljusza w sprawie podatku od nieruchomości, przesłaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 22 czerwca 2006 r., znak: SPS-023-3353/06, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, ze zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Natomiast przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jak wynika z dostępnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, niektóre podmioty działające pod nazwą PTTK funkcjonują jako stowarzyszenia. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnione z podatku od nieruchomości są nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jednak art. 34 ustawy stanowi, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z powyższego wynika, że cele stowarzyszenia nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak dopuszczono jej prowadzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdy służy ona realizacji celów statutowych. Fakt prowadzenia takiej działalności przez stowarzyszenie, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, stanowi przesłankę do oceny możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »