Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

21.03.2006

Interpelacja nr 603 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 116 ustawy.

Szanowny Panie Ministrze! W Polsce działało tysiące spółek z o.o. posiadających jednego wspólnika będącego osobą fizyczną. Działały od wielu lat płacąc do budżetu miliardy zł. Organy podatkowe doprowadziły je do likwidacji, przez co dziesiątki tysięcy osób straciło pracę, a tysiące ich wspólników doprowadzono do ruiny, orzekając o ich odpowiedzialności za zaległość takich spółek z o.o.

Organy podatkowe stwierdzały nieważność umów o pracę członka zarządu z taką spółką z racji posiadania wszystkich jej udziałów. Wg władzy umowa taka była nieważna, gdyż zawarta była sam ze sobą. Jeżeli tak było, to taka spółka z o.o. nigdy nie istniała, nie miała osobowości prawnej, gdyż w innym przypadku umowa o pracę byłaby ważna, ponieważ zawarta została między osobą fizyczną a osobą prawną. Jeżeli wskutek błędów legislacyjnych w rozumieniu przepisów prawa do 2001 r. nie było rejestrów handlowych ani żadnej spółki handlowej i każdy akt notarialny umowy założycielskiej jednoosobowej spółki kapitałowej był nieważny z mocy kc, to nie tylko ww. spółek z o.o., ale również i spółek Skarbu Państwa, Gmin, tzw. spółek córek, przedsiębiorstw państwowych itd., i prawnie istniał tylko jedyny wspólnik bądź jedyny akcjonariusz.

Według władzy tylko te pierwsze spółki z o.o. nie istniały. Istnieli tylko ich wspólnicy, którzy będąc osobami fizycznymi prowadzili pozarolniczą działalność jako osoby fizyczne, i dlatego każdy wydatek na rzecz członka zarządu był wydatkiem osoby fizycznej na siebie samą, z mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Dlatego nie było możliwe zawarcie umowy o pracę. Dowodzi tego wprowadzony od 2003 r. art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemach ubezpieczeń społecznych obejmujący wspólników jednoosobowych spółek obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Przepis ten objął ubezpieczeniem chyba też Skarb Państwa, Gminy, tzw. spółki matki, przedsiębiorstwa państwowe, gdyż są też one wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o. i akcyjnych (art. 4 § 1 pkt. 4 ksh).

Spółki te doprowadzono do likwidacji przez określanie zaległości podatkowej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Przepis ten w zw. z treścią art. 15 ust. 1 updop dotyczy jedynie kosztów wynikających z dwustronnych czynności mających związek z uzyskaniem przychodów, z woli ustawodawcy niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wydatek na rzecz udziałowców wynika jedynie z wykonywania prawa z udziału i dlatego jest świadczeniem jednostronnym. Przepis pkt 38 nie może być usytuowany w art. 16 ust. 1 updop, gdyż nie dotyczy on świadczeń dwustronnych i nie ma związku z uzyskaniem przychodu. Jest pusty, gdyż nigdy nie miał zastosowania z mocy art. 15 ust. 1 updop i nie powinno go nigdy być. Udziałowiec jest fikcją prawną nieistniejącą w świecie fizycznym, podobnie jak i spółka z o.o. Udziałowiec to prawo - wykonywanie prawa z udziałów - a nie wspólnik będący osobą fizyczną, realnie istniejący.

Skoro spółki tej nie było, to wydanie nieistniejącej spółce z o.o. decyzji określającej jej zaległość w pdop jest wydaniem decyzji nieistniejącej osobie prawnej, przez co jest ona trwale niewykonalna, gdyż nikomu jej nie wydano. Wydano ją też bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem art. 16 ust. 1 pkt 38 updop. Nie można było wydać decyzji orzekającej o odpowiedzialności jako osoby trzeciej członkowi jej zarządu. Skoro spółki z o.o. nie było, to członka jej zarządu też być nie mogło. Jeżeli spółka taka jednak istniała, to nie można było określić zaległości podatkowej ani stwierdzić nieważności umowy o pracę.

Organy podatkowe i sądy obciążyły tysiące spółek z o.o. i ich wspólników błędami legislacyjnymi, nierówno traktując osoby wobec prawa, naruszając zasadę praworządności, zaufania do władzy i ochrony obrotu gospodarczego.

Wobec powyższego pytam Panią Minister i Pana Ministra:

1. Czy prawdą jest, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 updop w stanie prawnym obowiązującym do 1999 r. i od 1999 r. nie ma żadnego zastosowania?

2. Czy decyzja wydana ww. spółce z o.o. określająca jej zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych dotknięta jest wadą nieważności z powodu jej trwałej niewykonalności, wydania jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa materialnego art. 16 ust. 1 pkt 38 updop?

3. Czy decyzja orzekająca o odpowiedzialności jako osoby trzeciej członka zarządu takiej spółki za zaległość tej spółki z o.o. w podatku dochodowym od osób prawnych dotknięta jest wadą nieważności z powodu jej trwałej niewykonalności, wydania jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa materialnego art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa?

4. Jakie kroki zamierza się podjąć, aby tysiącom jednoosobowych spółek z o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »