Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

09.03.2009

Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce

Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle

Szanowny Panie Premierze! W trakcie trwania V kadencji Sejmu prowadzone były prace nad nowelizacją ustawy z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 92) o rzemiośle. Posłowie V kadencji 13 kwietnia 2007 r. uchwalili ustawę, na skutek czego trafiła ona do Senatu. 10 maja 2007 r. Senat odrzucił w całości proponowaną nowelizację ustawy. Projekt ustawy dotyczył obowiązujących definicji prawnych dotyczących rzemiosła i jego organizacji, uregulowania zasad potwierdzania kwalifikacji zawodowych i zasad nauki zawodu, a także sposobu korzystania przez rzemieślników ze środków pomocy publicznej oraz uprawnień zawodowych przyznanych przepisami Prawa budowlanego.

Wprowadzone zmiany miały przynieść wiele korzyści dla środowiska rzemieślniczego, ale również dla gospodarki naszego kraju, która zmierza w kierunku osiągnięcia standardów w zakresie kwalifikacji zawodowych, obowiązujących na jednolitym rynku europejskim. Nowelizacja podnosiła prestiż środowiska rzemieślniczego, a zarazem zwiększała wachlarz zadań samorządu gospodarczego rzemiosła. Nowela umożliwiłaby, za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, by do kręgu jego członków mogły wstępować na czas określony zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a nie jak to w ustawie z dnia 22 marca 1989 r., tylko osoby fizyczne wspierające rozwój rzemiosła, które wykonują działalność gospodarczą i zatrudniają nie więcej niż 50 osób. Odrzucona przez Senat nowelizacja ustawy o rzemiośle określa w sposób jednoznaczny, kto może zostać członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i jakie cele powinny im przyświecać. Warto nadmienić, że obecnie obowiązująca ustawa takiego zapisu nie posiada w ogóle.

Mając powyższe na względzie, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy toczą się prace nad nowelizacją ustawy o rzemiośle i na jakim etapie obecnie są?

2. Czy możliwe jest wprowadzenie w życie zmian korzystnych dla szerokiego grona środowiska rzemieślniczego i czy będą w tym kierunku prowadzone konsultacje społeczne?

Z poważaniem

Poseł Tomasz Smolarz

Warszawa, dnia 16 grudnia 2008 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 7050 w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 19 grudnia 2008 r., znak: SPS-023-7050/08, przesyłam odpowiedź na interpelację pana posła Tomasza Smolarza w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle.

Obowiązująca ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 i z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) stanowi w art. 2, iż rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (wspólników spółki cywilnej osób fizycznych), z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

Jak wynika z powyższego, rzemiosło jest działalnością gospodarczą wykonywaną przez rzemieślników (przedsiębiorców). Rzemieślnika, w ścisłym tego słowa znaczeniu, odróżnia od pozostałych przedsiębiorców konieczność udziału kwalifikowanej pracy własnej podczas wykonywania przez niego działalności gospodarczej.

Projektowane obecnie przez ministra gospodarki propozycje zmian obowiązujących ustaw dotyczą szerokiego spektrum działalności gospodarczej. W swoim zamierzeniu mają one przynieść korzystny skutek nie tylko gospodarce, ale przede wszystkim przedsiębiorcom.

Najważniejszą inicjatywą w zakresie poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce jest przygotowany w Ministerstwie Gospodarki tzw. pakiet na rzecz przedsiębiorczości. Projekty ustaw realizowane w ramach pakietu wzmocnią zaufanie państwa do obywatela i pozwolą pobudzić przedsiębiorczość w Polsce. Realizacja pakietu idzie niezwykle sprawnie, zwłaszcza uwzględniając szeroki wachlarz zagadnień, które obejmuje. Pakiet zakłada wprowadzenie zmian w ustawach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Najważniejszą nowelizacją zrealizowaną dotychczas w ramach pakietu jest niewątpliwie zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, iż ustawa ta jest ustawą ogólną w stosunku do innych ustaw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, wymagała ona wielomiesięcznych prac ze strony zarówno ekspertów rządowych, jak i strony społecznej.

Ze zrealizowanych do tej pory projektów już weszły bądź wkrótce wejdą w życie (zostały podpisane przez prezydenta RP, ale datę wejścia w życie określono na 2009 r.) następujące ustawy:

1. I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - w pierwszym etapie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 20 września 2008 r., zrealizowano pięć szczegółowych celów:

1) umożliwiono przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej,
2) rozszerzono, poza prawo podatkowe, możliwość wydawania wiążących interpretacji na wszystkie obowiązki związane z płatnościami należności prawnopodatkowych, w tym w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3) wprowadzono zasadę, iż organy administracji publicznej nie mogą odmówić przyjęcia wniosku niekompletnego, a także żądać dokumentów nieprzewidzianych prawem,
4) wdrożono postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz umowy ze Szwajc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »