Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

02.03.2009

MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej

Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym

Szanowny Panie Ministrze! 12 listopada 2008 r. Bank Światowy oraz firma PricewaterhouseCoopers ogłosili raport, w którym badane były systemy podatkowe 180 krajów pod kątem udogodnień dla przedsiębiorców oraz przejrzystości przepisów. W tym raporcie Polska znalazła się na 142 miejscu, co oznacza, że w stosunku do raportu z zeszłego roku spadliśmy o 17 pozycji. Dwa najciekawsze punkty raportu wskazują, iż suma podatków płaconych przez firmy polskie w stosunku do ich zysku wynosi ponad 40%, gdzie wnajlepszych krajach jest to 28%. Polska firma na rozliczenie podatkowe poświęca rocznie 418 godzin, podczas gdy w innych krajach jest to 75 godzin.

Wnioski wynikające z raportu są następujące: olbrzymia liczba przepisów podatkowych w Polsce nie zmienia się od lat, przez co ich jakość jest bardzo słaba i prowadzi do chaosu w systemie podatkowym, brakuje zaufania między podatnikami a administracją skarbową, kwestia administracji oraz e-podatków w Polsce jest oceniana przez raport bardzo źle.

W związku z powyższym – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1966 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z późn. zm.) – proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie działania zostaną podjęte w celu naprawy polskiego systemu podatkowego?

2. Czy nie jest zasadne powołanie specjalnego zespołu składającego się z teoretyków prawa podatkowego oraz praktyków, którego zadaniem byłoby przygotowywanie propozycji mających na celu usprawnienie polskiego systemu podatkowego?

Z poważaniem

Poseł Józef Piotr Klim

Białystok, dnia 8 grudnia 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 6970 w sprawie zmian w systemie podatkowym

Odpowiadając na interpelację posła na Sejm RP pana Józefa Piotra Klima z dnia 8 grudnia 2008 r. – przekazaną przy piśmie z dnia 16 grudnia 2008 r., nr SPS-023-6970/08 – w sprawie postulatów zmian polskiego systemu podatkowego w świetle ocen wynikających z raportu „Paying Taxes 2009. The global picture”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Opublikowany w dniu 12 listopada 2008 r. przez PricewaterhouseCoopers i Bank Światowy raport „Paying Taxes 2009. The global picture” – w ocenie Ministerstwa Finansów – budzi wiele wątpliwości merytorycznych i jako taki nie może predestynować do wyznacznika jakości polskiego systemu podatkowego. Podstawowe zastrzeżenia dotyczą:

– ilości i istoty obranych wag przypisanych poszczególnym kryteriom oceny,

– pominięcia niezmiernie ważnych i dość łatwo identyfikowalnych kryteriów dotyczących standardów postępowania podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw podatnika,

– metodologii polegającej na wykorzystaniu w badaniu studium przypadku (ang. case study) jednego przedsiębiorstwa, a nie reprezentatywnej próby statystycznej podatników, która wyeliminowałaby przypadkowość reprezentanta danego kraju,

– spektrum badanych państw - rankingiem objęto bowiem niemal wszystkie kraje świata, w tym kraje nieporównywalne w sensie ustrojowym i gospodarczym (zarówno co do wielkości, jak i stopnia rozwoju gospodarek).

Biorąc powyższe pod uwagę, nasuwa się pytanie, na ile użyteczny i miarodajny jest raport, który opiera się jedynie na kryteriach kwantytatywnych (ilościowych) i odnosi się do aż 181 krajów świata nieporównywalnych w sensie gospodarczym. W tym względzie wyniki rankingu wydają się kuriozalne, bowiem za najlepszy system podatkowy został uznany system płacenia podatków na Malediwach, a system podatkowy Iraku i Afganistanu zajmuje w rankingu wyższą pozycję niż Polska (o ok. 90 punktów). Na szczycie rankingu znalazły się natomiast państwa, które finansują swoje wydatki publiczne za pomocą dochodów z wydobycia surowców naturalnych (głównie ropy naftowej) – Katar (2 miejsce), Zjednoczone Emiraty Arabskie (4 miejsce), Arabia Saudyjska, Oman, Kuwejt (odpowiednio 7–9 miejsce). W światowej czołówce znalazły się też kraje o skomplikowanej strukturze demograficznej – Hongkong (3 miejsce), Singapur (5 miejsce) czy Irlandia (6 miejsce). Wśród państw, w których system podatkowy jest bardziej przyjazny niż system polski, są wymienione takie kraje, jak: Bangladesz (90 miejsce), Papua-Nowa Gwinea (87 miejsce), Ruanda (56 miejsce), Kambodża (24 miejsce).

Oprócz wyżej wymienionych kwestii poważne zastrzeżenia budzi kompletne pominięcie w rankingu łatwo identyfikowalnych kryteriów (tzw. kryteriów miękkich) wpływających na stopień przyjazności systemu podatkowego, m.in. takich jak:

– jakość procedury podatkowej (stopień ochrony praw podatnika),

– możliwość uzyskania przez podatników indywidualnych interpretacji podatkowych,

– możliwość uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego (ang. advance pricing agreement),

– możliwość zawieszenia lub wstrzymania egzekucji decyzji podatkowej,

– czas trwania kontroli podatkowej.

Warto również zwrócić uwagę na przedstawione w raporcie wskaźniki oraz metodologię stosowaną przy opracowaniu dokumentu. Budzi ona wiele wątpliwości merytorycznych. Polski system podatkowy został oceniany w raporcie wyłącznie za pomocą trzech wskaźników, mianowicie:

a) całkowitej stawki podatkowej

Wysokość całkowitej stawki podatkowej w Polsce według danych PricewaterhouseCoopers wynosi 40,2%. Efektywne stawki podatku dochodowego z rozliczeń rocznych sporządzanych przez Ministerstwo Finansów kształtują się w 2007 r. na poziomie 17,7% podatek dochodowy od osób prawnych oraz 8,0% podatek dochodowy od osób fizycznych (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne). Przedstawiona w raporcie stawka najprawdopodobniej zawiera inne obciążenia, daniny publiczne (np. składki na ubezpieczenia społeczne). Niestety nie wynika to wprost z prezentowanych danych i plasuje polski system podatkowy na odległym miejscu.

b) liczba po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »