Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

26.01.2009

MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione

Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą

Szanowny Panie Ministrze! Propozycja, którą przekazuję do rozważenia Panu Ministrowi zgodnie z prośbami moich interesantów, dotyczy zmian w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r., z późn. zm.) zmierzających do umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania związanych z wykonywaną pracą.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów osoby dojeżdżające do pracy mogą odliczyć z tego tytułu jedynie niewielką kwotę rzędu kilkudziesięciu złotych. Suma ta jest oczywiście niewspółmierna do kosztów dojazdu, szczególnie że w związku z aktualną sytuacją na polskim rynku pracy nasi rodacy zmuszeni są do szukania zatrudnienia w miejscowościach odległych często o kilkadziesiąt kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Dysproporcje między ponoszonymi kosztami a sumą, jaką można odzyskać poprzez odliczenie od podatku, rosną, gdy pracownicy zmuszeni są do wykorzystywania na dojazdy do pracy własnego samochodu. A na niektórych stanowiskach pracy, ze względu na ich specyfikę (na przykład konieczność szybkiego stawiennictwa, nawet w godzinach nocnych, na wezwanie pracodawcy), taki sposób dojazdu do miejsca zatrudnienia jest koniecznością.

Jeszcze większe dysproporcje pomiędzy ustawowymi kosztami zryczałtowanymi a rzeczywiście ponoszonymi w związku ze świadczeniem pracy występują, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład sytuację mieszkańca Lubelszczyzny, z której pochodzę, pracującego w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Tu dochodzi bowiem jeszcze kwestia kosztów zakwaterowania, które w dużych miastach są ogromne. A sytuacja na lubelskim rynku pracy niestety zmusza wielu młodych ludzi do migracji do innych części naszego kraju.

Poza tym wielu Polaków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czuje się pokrzywdzonymi, gdy porównają zasady opodatkowania podatkiem dochodowym, jakie dotyczą ich, a jakie przedsiębiorców. A oto tylko kilka różnic:

1. Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów praktycznie wszystkie wydatki dotyczące utrzymania samochodu osobowego (a nawet zakupu - amortyzacja). Nawet wyjeżdżając na wakacje własnym samochodem i kupując paliwo na fakturę VAT, odlicza sobie te koszty od podstawy opodatkowania, ponieważ urząd skarbowy przyjmuje, że zawsze wyjeżdża „w interesach”. Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę dojeżdża do pracy własnym samochodem i nie ma prawa odliczyć tych kosztów, które przecież tak samo ponosi w celu uzyskania przychodu. Trudno przecież sobie wyobrazić uzyskanie przychodu z wynagrodzenia, jeśli nie dojechało się do pracy.

2. Przedsiębiorca, jeśli poza miejscem stałego zamieszkania korzysta z hotelu i posiada fakturę, ma prawo odliczyć ją jako koszty. Urzędy skarbowe nie są w stanie ustalić, czy była to podróż związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy urlop. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie może w żaden sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu np. opłaty za wynajem mieszkania w innym mieście, choć przecież gdyby tam nie zamieszkał, to na pewno nie uzyskałby przychodu z wynagrodzenia. Wydatek ten jest zatem koniecznym warunkiem osiągnięcia przychodu.

3. Przedsiębiorca, wykonując np. prace na komputerze, odlicza od podstawy opodatkowania koszt sprzętu, oprogramowania, energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych itp. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, wykonując prace zlecone przez pracodawcę w domu poza godzinami pracy na własnym sprzęcie, nie ma prawa do żadnego z tych odliczeń.

4. Dla przedsiębiorcy koszty usług telekomunikacyjnych są kosztem uzyskania przychodu. Fiskus praktycznie nie może udowodnić, że część z poniesionych kosztów dotyczy np. prywatnych rozmów telefonicznych. Nie ma limitu tych kosztów. Zwykły podatnik może odliczyć do 760 zł z poniesionych kosztów opłat za usługi teletransmisji danych („ulga internetowa”). Każdy, kto poszukiwał pracy, wie, jak wysokie mogą być opłaty za telefony do potencjalnych pracodawców - a przecież nie podlegają żadnym odliczeniom od podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra:

- Czy resort finansów rozważa zmianę przepisów podatkowych, która umożliwiłaby w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania związanych z wykonywaną pracą?

- Czy Ministerstwo Finansów podejmuje działania zmierzające do zrównania pod względem prawa podatkowego pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek?

- Dlaczego podatek dochodowy płacony przez osobę wykonującą ten sam rodzaj aktywności zawodowej, ponoszącej podobne koszty z nią związane, tak dalece zależy od tego, czy dotyczy działalności gospodarczej, czy umowy o pracę?

- Czy zdaniem Pana Ministra możliwe jest wprowadzenie do obecnie obowiązującego prawa podatkowego zapisu, że wszelkie wydatki ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy (w szczególności dojazdu do pracy i zakwaterowania w okresie jej wykonywania) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z wynagrodzenia na podstawie dowodów stwierdzających ich poniesienie? Dokumentami stwierdzającymi poniesienie takich wydatków mogłyby być przykładowo: dla dojeżdżających komunikacją publiczną - bilety z wpisanymi czytelnie danymi podatnika, dla dojeżdżających własnym samochodem - faktury na zakup paliwa, naprawy itp., dla najemców lokali mieszkalnych - umowa najmu lokalu mieszkalnego położonego na obsza...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »