MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS

Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego

Szanowny Panie Ministrze! Podtrzymanie wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki wymaga zwiększenia odsetka pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym oraz większego udziału inwestycji w PKB. Ale aby więcej Polaków pracowało oraz oszczędzało i inwestowało, musi się im to opłacać. Jednym z czynników, który ogranicza korzyści z pracy oraz oszczędzania i inwestowania, są wysokie i skomplikowane podatki. Ciężary fiskalne w naszym kraju są nie tylko większe niż w państwach o podobnym co u nas poziomie dochodu na mieszkańca, ale i w krajach wysoko rozwiniętych, w czasie gdy znajdowały się na naszym obecnym poziomie rozwoju.

Redukcję opodatkowania dochodów z pracy należałoby rozpocząć od obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców. Taka redukcja objęłaby w praktyce wyłącznie sektor rynkowy (mniejsze dochody ZUS-u ze składek opłacanych przez sektor publiczny oznaczałyby jednocześnie mniejsze wydatki budżetu), a więc ten sektor, w którym zatrudnienie zależy od opodatkowania. Ponadto, redukcja spowolniłaby erozję zysków przedsiębiorstw będącą skutkiem obecnej presji na wzrost płac, a tym samym opóźniłaby nadejście cyklicznego spowolnienia i zmniejszyła jego głębokość.

Kolejnym krokiem powinno być obniżenie opodatkowania dochodów z pracy uzyskiwanych przez 4 grupy pracowników: młodych, starszych, o niskich i o wysokich dochodach. Te cztery grupy, z jednej strony, stanowią obecnie niewielki odsetek wszystkich pracujących, a z drugiej strony, stosunkowo silnie uzależniają decyzje dotyczące podjęcia i wymiaru pracy od jej opłacalności. W przypadku osób młodych można byłoby ją podnieść, zwalniając je najpierw z całości, a w kolejnych latach stażu pracy z coraz mniejszej części składek na ubezpieczenie społeczne. Zachętą dla osób starszych do pozostawania na rynku pracy byłoby zwalnianie ich — wraz z zbliżeniem się do wieku emerytalnego — z coraz większej części tych składek. Osoby o wysokich dochodach można byłoby skłonić do dodatkowego wysiłku, wprowadzając jednolitą stawkę PIT oraz limit dochodu, powyżej którego odprowadzałoby się składki na ubezpieczenie chorobowe (przy jednoczesnym określeniu maksymalnej wysokości zasiłku chorobowego). Bodźcem dla osób o niskich dochodach do utrzymywania się z pracy, a nie z zasiłków, byłoby zwiększenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu — na tyle duże, aby zarobki niewiele przekraczające płacę minimalną były całkowicie zwolnione z PIT. Dzięki tym wszystkim zmianom dochody z pracy byłyby u nas opodatkowane mniej więcej tak samo jak w Wielkiej Brytanii.

Aby podnieść opłacalność oszczędzania i inwestowania, należałoby zredukować stawkę CIT, umożliwić odliczanie od przychodów wszystkich racjonalnych wydatków służących działalności gospodarczej, znieść opodatkowanie dywidend, przejść na roczne rozliczenie podatku CIT oraz zlikwidować opodatkowanie zysków kapitałowych i odsetek od lokat bankowych.

Uproszczenie systemu podatkowego powinno uwzględniać dwa podstawowe elementy: objęcie wszystkich rodzajów działalności gospodarczej jedną ustawą o podatku dochodowym oraz wprowadzenie jednolitej stawki VAT.

W związku z niniejszymi kwestiami przedstawiam poniższe pytania:

1) Jakie istnieją możliwości — a jeżeli tak, to czy zostaną one wykorzystane — w kwestii obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców?

2) Na jakim etapie pozostają sprawy dotyczące obniżenia opodatkowania dochodów z pracy uzyskiwanych przez wspomniane 4 grupy pracowników?

3) Na ile jest możliwe zredukowanie stawki CIT, a jeżeli nie jest możliwe, to czy będą podejmowane działania zmieniające taki stan rzeczy?

Z wyrazami szacunku

Poseł Marek Krząkała

Rybnik, dnia 25 września 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów — z upoważnienia ministra — na interpelację nr 5446 w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 7 października 2008 r. nr SPS-023-5446/08 interpelacją pana posła Marka Krząkały w sprawie zmian w ustawach podatkowych w kontekście wysokich obciążeń fiskalnych uprzejmie informuję.

Zmniejszanie obciążeń fiskalnych, czyli wyrażonego procentowo stosunku sumy podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do produktu krajowego brutto, wymaga uprzedniej oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych. Stabilny budżet, wysokość deficytu, a także zaspokojenie istotnych potrzeb społecznych są bowiem równie istotne co obniżanie obciążeń z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Odnosząc się do zmian podatkowych, w pierwszej kolejności należ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »