Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

05.12.2008

Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim

Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Szanowna Pani Minister! Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887, z późn. zm.), należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat od dat ich wymagalności. Przepis ten oraz większość regulacji dotyczących przedawnienia należności z tytułu składek został wprowadzony ustawą z 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 241, poz. 2074, z późn. zm.). Ta nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2003 r. Przed tą datą należności z tytułu składek ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat, a w przypadku przerwania biegu przedawnienia, po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

W przypadku zmiany przepisów zawsze powstają wątpliwości, który przepis należy zastosować — w brzmieniu sprzed nowelizacji, czy zmieniony. Wątpliwości takie pojawiają się, gdy w ustawie nowelizującej nie uregulowano kwestii związanych ze stosowaniem zmienionych przepisów. Powyższy problem dotyczy znacznej rzeszy obywateli polskich i był przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego.

Druga kwestia, która wymaga wyjaśnienia, wynika z interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby, które pobierają zasiłek macierzyński (lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo przebywające na urlopie wychowawczym), obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu. W tym czasie nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Wedle bowiem art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba na zasiłku macierzyńskim podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uważa, że jeśli pracownik na urlopie macierzyńskim (lub wychowawczym) wykonuje umowę zlecenia lub inną cywilnoprawną (zawartą z własnym lub innym pracodawcą), to w tym czasie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. W trakcie wykonywania tej umowy nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podobnie z prowadzącymi firmę. Jeśli ktoś w czasie urlopu macierzyńskiego rozpocznie lub kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas obowiązkowe składki musi płacić z działalności. W tym czasie nie podlega ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jedynym wyjątkiem jest praca na podstawie umowy o dzieło. Mimo jej wykonywania nadal obowiązkowo jest się ubezpieczonym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Powyższa kwestia była również przedmiotem orzeczeń sądów. Wcześniej sądy opierały się na dosłownym brzmieniu art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stały więc na stanowisku, że pracownik na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym przestaje z tego tytułu podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, bo pojawia się inny tytuł powodujący obowiązek ubezpieczenia. Tymczasem najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego pokazują, że art. 9 ust. 6 trzeba interpretować inaczej. Z przepisu tego wynika tylko to, że osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, które mają inne tytuły do ubezpieczeń, nie muszą być obowiązkowo ubezpieczone z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (dotyczy to także zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym).

W związku z powyższym mam następujące pytania do Pani Minister:

1. Czy pracownik, który w czasie urlopu macierzyńsk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »