Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

10.11.2008

Podstawa wymiaru emerytury

Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego

Szanowna Pani Minister! Do mojego biura poselskiego wpływają liczne interwencje dotyczące treści zapisu ww. artykułu, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego.

Zdaniem zainteresowanych w świetle tej ustawy obywatele, którzy musieli odejść z pracy na wcześniejszą emeryturę, są traktowani gorzej od obywateli odchodzących na świadczenie przedemerytalne, pomimo że odchodzili z tych samych powodów i w tym samym czasie. Artykuł ten wyraźnie różnicuje obywateli w momencie ustalania wysokości emerytury ustawowej. Obywatele, którzy przechodzą z wcześniejszej emerytury na emeryturę ustawową w czasie jej przeliczania, mają stosowaną kwotę bazową, jaka obowiązywała w dniu nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, ze wszystkimi rewaloryzacjami i waloryzacjami. Natomiast osoby, które przechodzą ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę ustawową, mają do wyboru albo kwotę bazową, jaka obowiązywała w dniu przejścia na świadczenie przedemerytalne, ze wszystkimi waloryzacjami i rewaloryzacjami, albo emeryturę ustawową wyliczoną na nowo z kwotą bazową, jaka obowiązuje w dniu nabycia prawa do emerytury ustawowej.

Należy zaznaczyć, że tak jedni, jak i drudzy obywatele byli zmuszeni do odejścia z zakładu pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wskutek czego w tym okresie czasu pobierali świadczenie (wcześniejszą emeryturę, świadczenie przedemerytalne) niższe od swoich dawnych comiesięcznych wynagrodzeń o czterdzieści do pięćdziesięciu kilku procent. Z tego powodu ich okresy składkowe przy obliczaniu emerytury ustawowej były mniejsze, a więc i emerytura ustawowa była niższa średnio o około 110 miesięcy, co stanowi średnio o około 25% w stosunku do ogólnej liczby miesięcy składkowych. Ponadto wszystkie te osoby, kiedy musiały odejść na świadczenie przedemerytalne w latach 1993-1999, zgodnie z wydaną wówczas ustawą rządową ww. świadczenia mieli niższe, gdyż zastosowana do ich obliczenia kwota bazowa była obniżona od 1% do 9%, w zależności od tego, w którym roku odchodzili z pracy. Na skutek tego osoby pobierały niższą wcześniejszą emeryturę.

Różnica przy obliczaniu wysokości wcześniejszej emerytury i świadczenia przedemerytalnego polegała tylko na tym, że obywatel, który otrzymał wcześniejszą emeryturę, miał obliczoną wysokość tej emerytury równą 100%. W przypadku obywatela otrzymującego świadczenie przedemerytalne z tzw. pakietu hutniczego, jak np. było w Hucie Ostrowiec SA, również jego wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosiła 100% wysokości emerytury. Natomiast pracownicy z zakładów pracy, którzy takiego przywileju, jakim był „pakiet hutniczy”, nie posiadali i odchodzili na świadczenia przedemerytalne, otrzymywali 90% wysokości emerytury, ale otrzymywali „zadośćuczynienie” za wcześniejsze odejście z zakładu pracy w wysokości sześciomiesięcznej kwoty zarobku brutto z ostatniego roku.

Z chwilą uzyskania wieku emerytalnego zgodnie z art. 21 ww. ustawy przechodzący z wcześniejszej emerytury na emeryturę ustawową jej wysokość mają obliczoną z zastosowaniem kwoty bazowej, jaka obowiązywał w dniu przejścia na wcześniejszą emeryturę, uwzględniając wszystkie waloryzacje i rewaloryzacje. Przechodzący zaś ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę ustawową mają obliczoną emeryturę ustawową na nowo z zastosowaniem kwoty bazowej, jaka obowiązuje w dniu uzyskania wieku emerytalnego. Ponadto okres, jaki upłynął od przejścia na świadczenie przedemerytalne do chwili otrzymania emerytury ustawowej, mają zaliczony do okresu nieskładkowego, co w dużym stopniu ma wpływ na zwiększenie wysokości emerytury ustawowej.

W 2004 r. ww. ustawę Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją RP. Ujednolicenie procentowanej wielkości kwoty bazowej nastąpiło dopiero od 1 marca 2008 r., lecz bez wyrównania za ten okres.

Zdaniem zainteresowanych zapis ten narusza zasady równości obywateli wobec prawa i równego traktowania ich przez władze publiczne, co gwarantuje art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Mając na uwadze powyższe, proszę Panią Minister o zainteresowanie się niniejszą sprawą.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pani Minister:

1. Jak Pani ocenia tę sytuację prawną i czym ją uzasadnia?

2. Jakie kroki zamierza Pani podjąć, aby zmienić ten stan rzeczy?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Rusiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 1 września 2008 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4865 w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego

Szanowny Panie Marszałku! W związku z nadesłaną przy piśmie z dnia 8 września 2008 r., znak: SPS-023-4865/08, interpelacją pana posła Jarosława Rusieckiego w sprawie „art. 21 ustawy o emeryturach i rentach, który dotyczy różnicy w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego” uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Świadczenie przedemerytalne nie jest świadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecznych, lecz świadczeniem przysługującym z tytułu bezrobocia. Najogólniej mówiąc, przysługuje ono osobie, która zbliża się do wieku emerytalnego, ma długoletni staż pracy i stała się bezrobotna z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, np. z powodu jego likwidacji, niewypłacalności lub upadłości. Świadczenie to przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna) albo uzyskania wcześniejszej emerytury.

Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne oraz zasady jego obliczania, były do dnia 31 lipca 2004 r. określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 2003 Nr 58, poz. 514, z późn. zm.). Wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznanego na podstawie tej ustawy wynosi 80% kwoty emerytury określonej, nie mniej jednak niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnego. Pragnę podkreślić, że osoby, które mają w ten sposób obliczone świadczenie przedemerytalne, nie mają przyznanej emerytury, ponieważ organ rentowy ustalał hipotetyczną wysokość emerytury jedynie w celu obliczenia kwoty świadczenia przedemerytalnego.

Od dnia 1 sierpnia 2004 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252), które m.in. zmieniły sposób ustalania wysokości świadczenia przedemerytalnego. Obecnie jest to kwota ryczałtowa, która podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 757,79 zł miesięcznie. Zmiana sposobu obliczania świadczenia przedemerytalnego spowodowała, że dla osób, które prawo do świadczenia przedemerytalnego uzyskały...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »