Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

14.10.2008

Opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji unijnych

Interpelacja nr 4734 do ministra finansów w sprawie pracowników finansowanych z funduszy unijnych

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od opodatkowania zwolnione są dochody podatników pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (art. 21 ust. 1 pkt 46 tejże ustawy). Jednakże aby osoba, której wynagrodzenie jest finansowane z bezzwrotnej pomocy UE, mogła skorzystać z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, dochody podatnika muszą pochodzić od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Po drugie zaś, podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W związku z powyższym brak jest jednoznacznego stanowiska odnośnie do interpretacji powyższego przepisu. Urzędy skarbowe art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych interpretują zawężająco, odmawiając udzielenia omawianego zwolnienia od podatku w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia, wypłacane są za pośrednictwem podmiotów krajowych, na zasadzie prefinansowania. Odmienne zdanie w kwestii wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy ma natomiast judykatura. Zgodnie z wydanymi w powyższej sprawie orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w Krakowie (sygn. akt SA/Kr 1555/06) i Rzeszowie (sygn. akt SA/Rz 490/07) bez znaczenia pozostaje fakt, czy środki finansowe, z których opłacane są wynagrodzenia pracowników, pochodzą bezpośrednio z funduszy Unii Europejskiej, czy też są one początkowo wydatkowane ze środków własnych lub Skarbu Państwa, a następnie refinansowane z UE. W orzeczeniach zwrócono także uwagę na fakt, iż sama ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia omawianego zwolnienia od podatku od tego, czy podatnik otrzymuje środki bezpośrednio w ramach bezzwrotnej pomocy. Tak więc analogicznie można uzyskiwać je również pośrednio. Sam wymóg bezpośredniości wprowadzony jest w ustawie tylko w przypadku realizacji celu programu przez podatnika.

W związku z powyższym zwracam się o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie stanowisko w powyższej sprawie ma Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako koordynator systemu zarządzania środkami unijnymi?

Z poważaniem

Poseł Damian Raczkowski

Białystok, dnia 4 sierpnia 2008 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 4734 w sprawie pracowników finansowanych z funduszy unijnych

W związku z interpelacjami pana posła Damiana Raczkowskiego przekazanymi:

– przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2008 r., nr SPS-023-4674/08,

– przez ministra rozwoju regionalnego przy piśmie z dnia 19 sierpnia 2008 r., nr BM-I-0700-354-BB/08 (znak pisma marszałka Sejmu: SPS-023-4734/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r.)

w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za pracę finansowanych z funduszy unijnych, uprzejmie informuję.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn,. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »