Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

21.08.2008

Korzystając z ulgi możesz stracić świadczenia rodzinne

Interpelacja nr 3292 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci.

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 5 września 2007 r. Sejm RP przyjął zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając wyższy limit odliczenia z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych (Dz. U. Nr 191, poz.1361).

Podatkowa preferencja miała stanowić formę realnego wsparcia dla rodzin o niskich dochodach. Pomniejszenie należnego podatku o kwotę ulgi powodowało zwiększenie dochodu netto w rodzinie i w wielu przypadkach było przyczyną przekroczenia progów, które warunkują przyznanie świadczeń rodzinnych: dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych, zaliczek alimentacyjnych oraz pomocy finansowej i rzeczowej przyznawanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Wypłacona przez urząd skarbowy kwota pobranych zaliczek, przekraczając wysokość limitu dochodowego, dyskwalifikuje uprawnionego do ubiegania się o zasiłki rodzinne przyznawane na okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.

W obliczu utraty świadczenia pobieranego przez cały rok wiele osób zrezygnowało z możliwości odliczenia ulgi od podatku bądź masowo składało korekty do zeznań podatkowych, wycofując się z wcześniejszych oświadczeń.

Zdaniem podatników obecne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej mogą wydawać się niesprawiedliwe, gdyż najmniej zyskują rodziny niezamożne wymagające wsparcia od państwa. Twierdzą, że odliczenia rodzinne są najkorzystniejsze dla tych osób, które mają spore dochody i płacą od nich wysokie podatki. Ograniczanie materialnego systemu wsparcia rodzin jedynie do działań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niewystarczające. Konieczne jest skooperowanie założeń ustawy prorodzinnej i systemu podatkowego. Wymaga to współdziałania kilku resortów i wypracowania wspólnych rozwiązań.

Wobec powyższego proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo rozważa możliwość wyłączenia kwoty ulgi z dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku?

2. Czy możliwe jest zwiększenie progu dochodowego do takiego poziomu, by najbiedniejsze rodziny nie straciły możliwości pobierania zasiłków rodzinnych?

3. Czy aktualny stan prawny nie godzi w dobro rodziny i tym samym nie narusza zasad konstytucyjnych, które mają na celu ochronę rodziny?

Z wyrazami szacunku

Poseł Zbigniew Matuszczak

Chełm, dnia 19 maja 2008 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 3292 w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci

Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 30 maja 2008 r. dotyczące interpelacji posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie wpływu ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci na utratę prawa do zasiłku rodzinnego, skierowane do pana Donalda Tuska prezesa Rady Ministrów i przekazane zgodnie z właściwością do rozpatrzenia przez ministra pracy i polityki społecznej w porozumieniu z ministrem finansów, uprzejmie informuję:

Warunki nabycia uprawnień do świadczeń rodzinnych określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zaś warunki ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej zawarte są w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dochodem, na podstawie którego ustala się prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które nie zależą od dochodów rodziny), są m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym podstawą do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego jest tzw. dochód netto, czyli ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »