Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

21.06.2006

Interpelacja nr 538 do ministra gospodarki w sprawie zasadności wprowadzenia do obrotu taksometrów elektronicznych uniemożliwiających przedsiębiorcom zmiany cen usług bez konieczności dokonania ponownej legalizacji urządzenia pomiarowego

Szanowny Panie Ministrze! Prowadzący działalność gospodarczą przy użyciu taksometru elektronicznego dokonuje zmiany ceny poprzez zmianę układu taryf. § 49.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108 poz. 1014 z 2003 r.) określa, że świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające. Natomiast §11 tego rozporządzenia stwierdza, że każdorazowa zmiana układu taryf wymaga potwierdzenia w świadectwie legalizacji ponownej.

Nie stwierdza się co prawda, że zmiana układu taryf powoduje usunięcie zabezpieczeń taksometru, ale tak jest w rzeczywistości. Każdorazowa zmiana układu taryf powoduje usunięcie lub uszkodzenie cech zabezpieczających, co powoduje konieczność uzyskania przez kierowcę taksówki świadectwa ponownej legalizacji taksometru. W tym celu musi udać się do odpowiedniego urzędu, by uzyskać stosowne świadectwo.

Jest to rozwiązanie wysoce niepraktyczne. Urzędy funkcjonują w konkretnych miastach i w określonych godzinach, w związku z czym taksówkarze w niektórych dniach i godzinach pozbawieni są możliwości zmiany cen. W żadnej innej grupie podatników nie stosuje się tego typu restrykcji, żeby dokonanie zmiany ceny za towar lub usługę wymagało zgłoszenia do urzędu, a przy tym aby zmuszało podmiot gospodarczy do uzyskania legalizacji ponownej urządzeń pomiarowych. Takie uregulowanie zasad działania taksometru uniemożliwia funkcjonowanie w realiach gospodarki rynkowej. Głównym czynnikiem determinującym popyt jest jednak cena usługi, a funkcjonowanie w realiach gospodarki rynkowej wymaga ze strony taksówkarza natychmiastowej reakcji poprzez zmianę ceny (układu taryf), ceteris paribus, na zmiany popytu na jego usługi. Regulacje zawarte w § 11 omawianego rozporządzenia nie wskazują, że społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Przestoje (ograniczenia) w wykonywaniu zawodu pracowników zatrudnionych w systemie akordowym, których wynagrodzenie uzależnione jest ściśle od osiąganych przychodów, niewynikające z winy pracownika ani pracodawcy, lecz wynikające z rozporządzenia, a nie z ustawy, również wskazują na naruszenie norm art art. 65.1 Konstytucji, która gwarantuje wolność wykonywania zawodu.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks pracy nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. Przerwy w pracy spowodowane koniecznością dokonania legalizacji ponownej taksometru z okazji zmiany cen na usługi, spowodowane mocą rozporządzenia a nie ustawy, uniemożliwiają pracownikom wykonywanie zawodu, co może naruszać zasady określone w art. 10 § 1 Ustawy Kodeks pracy.

Ponadto dochodzi tu jeszcze aspekt ekonomiczny podniesionej kwestii, gdyż każdorazowa zmiana taryfy wiąże się z poniesieniem opłat za dokonanie legalizacji ponownej taksometru.

Fakt dokonania zmiany ceny poprzez zmianę układu taryf w taksometrze skutkuje wcześniejszym złamaniem cech zabezpieczających taksometr, tym samym utratę ważności świadectwa legalizacji ponownej taksometru i utratę prawa wykonywania zawodu. Uzyskanie ponownego prawa wykonywania zawodu poprzez uzyskanie nowego świadectwa legalizacji ponownej taksometru uzależnione jest również od obowiązku daninowego, określonego w załączniku (Lp. IV 13b) wynikającego z § 2.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2309).

Żaden inny podatnik prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na przewozie osób, na podstawie art. 4 pkt. 1-3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088) nie jest ograniczony w kwestiach zmiany ceny, tj. nie ma ograniczeń w zakresie zmiany jej wysokości, a tym bardziej częstotliwości jej zmian, i może ją zmieniać nawet kilkakrotnie w ciągu dnia, nie powodując przerw w pracy pracowników. Na podstawie pisma DPO-VII/J.Sz/5172/w/03, z dn. 2003.09.16, z Departamentu Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, podpisanego przez zastępcę dyrektora Panią Hannę Tatarzyn wynika, że Ministerstwu nie są znane inne podmioty gospodarcze, które są zobowiązane do ponownej legalizacji swych urządzeń w przypadku zmian cen na swoje towary czy usługi.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację z dnia 18 września 2003 r., znak: SPS-0202-4848/03 (załącznik nr 4), Pana Posła Waldy Dzikowskiego, nr 4848, stoi na ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »