Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

19.05.2008

Odsetki od odszkodowań za uszkodzenia ciała a PIT

Interpelacja nr 1712 do ministra finansów w sprawie braku regulacji prawnej do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie do przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowań otrzymanych na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przy jednoczesnym istnieniu takiego zwolnienia dla samych należności głównych kwot odszkodowań

Panie Ministrze! Interpelacja, którą składamy, dotyczy problemów dużej grupy osób, które mają przyznane prawo do odszkodowania bądź renty za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia w sprawach cywilnych na podstawie prawomocnych wyroków sądów powszechnych, obejmujących należność główną wraz z odsetkami od daty wymagalności roszczenia. Są to bardzo często wysokie kwoty zarówno należności głównych, jak i odpowiednio odsetek.

Zgodnie z treścią art. 21 ust 1 pkt 3b i 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. osoby mające przyznane odszkodowania w postaci renty na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i inne odszkodowania na podstawie wyroku bądź ugody sądowej są zwolnione od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast brak jest analogicznej regulacji prawnej odnośnie zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego dla odsetek od ww. świadczeń.

Zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z treścią art. 21 pkt 52 i 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są objęte jedynie:

1) odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776),
2) odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu istnienia stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty.

Zasądzenie na rzecz poszkodowanego odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania za uszkodzenie ciała bądź wywołanie rozstroju zdrowia jest dokonywane wraz z przyznaniem odsetek i powoduje konieczność uiszczenia podatku od kwoty uzyskanych odsetek od należności głównych.

Stanowisko powyższe potwierdzają liczne orzeczenia w przedmiocie interpretacji art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie objęcia zwolnieniem ustawowym kwot odsetek od świadczeń tytułem odszkodowania za uszkodzenia ciała.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 9 stycznia 2007 r. II FSK 36/06 odsetki za nieterminową wypłatę odszkodowania stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym należącym do kategorii przychodu z innych źródeł. Nie podlegają one zwolnieniu od opodatkowania z mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani na mocy żadnego innego przepisu ustawy.

Aktualna regulacja prawna przewidziana przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 3b i 3c nie obejmuje zwolnieniem przedmiotowym należności ubocznych wywodzących się z tego samego stosunku prawnego – odszkodowania za uszkodzenie ciała bądź wywołanie rozstroju zdrowia, przy jednoczesnym istnieniu takiego zwolnienia dla należności głównych.

Stoimy na stanowisku, iż z uwagi na identyczny charakter kompensacyjny zarówno odszkodowania za uszkodzenia ciała, jak i odsetek za nieterminową wypłatę niniejszego odszkodowania art. 21 ust 3b i 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien obejmować zwolnieniem także odsetki od zasądzonych prawomocnie ww. świadczeń.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż analogicznym zwolnieniem są już objęte w art. 21 pkt 95 odsetki od nieterminowych wypłat wynagrodzeń tytułem m.in. stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następują...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »