Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

18.02.2008

Podatku śmieciowego na razie nie będzie

Interpelacja nr 177 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wstrzymania podwyżki opłat za składowanie odpadów oraz wprowadzenia powszechnego podatku śmieciowego.

Panie Premierze! Ochrona środowiska to wspólna troska władz państwowych i samorządowych. Samorządowcy miast i gmin realizują zadania związane z ochroną środowiska, wypełniając przy tym priorytety polityki ekologicznej państwa. Samorządom zależy na stanowieniu takiego prawa, które będzie pomocne przy realizacji tego ogólnonarodowego programu. Ustalony od 1 stycznia 2008 r. pięciokrotny wzrost opłat za składowanie odpadów wpłynie m.in. na znaczny wzrost cen za usługi wywozu nieczystości. Uniemożliwi to lub wpłynie negatywnie w poważnej mierze na realizację uchwał o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, szczególnie wiejskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Związku Komunalnego Ziemi Chełmskiej, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Pański rząd zamierza wstrzymać lub w inny sposób złagodzić skutki tak dużej podwyżki opłat za składowanie odpadów, jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób?

2. Czy rząd planuje, jeśli tak, to kiedy, wprowadzić powszechny podatek śmieciowy, który zdaniem samorządowców zdecydowanie ułatwi gospodarkę odpadami?

Z poważaniem

Poseł Beata Mazurek

Chełm, dnia 5 grudnia 2007 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 177 w sprawie wstrzymania podwyżki opłat za składowanie odpadów oraz wprowadzenia powszechnego podatku śmieciowego

Odpowiadając na pismo z dnia 21 grudnia 2007 r., znak: DSPA-4401-3954/07 w sprawie wstrzymania podwyżki opłat za składowanie odpadów oraz wprowadzenia powszechnego podatku śmieciowego, przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowiskach odpadów, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 723). Przedmiotowe rozporządzenie jest kluczowym i niezwykle ważnym instrumentem w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami w Polsce i stanowi w chwili obecnej narzędzie – stosowane także w innych państwach Unii Europejskiej – dla wypełnienia celów nałożonych prawem wspólnotowym.

Według hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) stanowiącej nadrzędny instrument w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami w Unii Europejskiej, składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami. W celu umożliwienia podejmowania działań w kierunku ograniczania ilości powstających odpadów, ich recyklingu oraz odzysku państwa członkowskie mają obowiązek stymulowania rynku gospodarki odpadami przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych instrumentów. Jak do tej pory żadne z dotychczas stosowanych w Polsce instrumentów prawnych, m.in. wprowadzanie zakazów dotyczących umieszczania określonego typu odpadów na składowiskach, zmian w zarządzaniu gospodarką odpadami na poszczególnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, określaniu obowiązków dla władz samorządowych, wprowadzaniu dodatkowych uprawnień dla gmin i obowiązków dla przedsiębiorców, nie przyniosło wymiernego efektu ekologicznego. Można stwierdzić, że od ponad dziesięciu lat, tj. od chwili ustanowienia pierwszych uregulowań prawnych – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), następnie ustawy o od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »