Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

21.09.2007

Dyskryminacja rencistów pobierających rentę socjalną

Interpelacja nr 7778 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących praw i obowiązków rencistów

Szanowna Pani Minister! Przepis art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadził zasadę równego traktowania ubezpieczonych.

Zasada równości sformułowana w sposób najbardziej ogólny stanowi, że porównywalne stany faktyczne nie powinny być traktowane w sposób odmienny, chyba że odmienność traktowania byłaby obiektywnie uzasadniona. Zasada ta została złamana przez Sejm poprzedniej kadencji poprzez uchwalenie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, która w kwestii dotyczącej zachowania prawa do świadczeń w przypadku dodatkowego zarobkowania osób pobierających rentę socjalną w sposób zasadniczy różni się od uregulowań zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej zwaną ustawą emerytalno-rentową. Ten problem właśnie podnoszony jest w licznych skargach wpływających do mojego Biura Poselskiego, ponieważ osoby pobierające rentę socjalną czują się dyskryminowane.

Ustawa o rencie socjalnej weszła w życie z dniem 1 października 2003 r. i od tej chwili renta ta stała się świadczeniem przyznawanym i wypłacanym przez ZUS, a w wyjątkowych wypadkach również przez inne organy emerytalno-rentowe, m.in. przez KRUS. Wcześniej osoby objęte tą ustawą otrzymywały świadczenia z pomocy społecznej na podstawie odrębnej regulacji, tj. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z obecnymi rozwiązaniami prawnymi renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Jest świadczeniem, do przyznania którego nie jest konieczny warunek legitymowania się określonym stażem pracy i wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określonej w ustawie emerytalno-rentowej.

Osoby pobierające rentę socjalną mogą osiągać przychody tak z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby, jak też z działalności, która nie jest objęta obowiązkowymi bądź dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, niemniej ich wysokość ograniczona jest do łącznej kwoty nie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod rygorem zawieszenia prawa do świadczeń.

Natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy, określona przepisami ustawy emerytalno-rentowej, przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie, co najmniej:

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstał...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »