Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

06.12.2007

Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Wprowadzając ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zakładano, że znaczna część takich pracowników po przepracowaniu pewnego okresu czasu w tym charakterze znajdzie stałe zatrudnienie u pracodawcy - użytkownika, jednak w praktyce dzieje się tak w bardzo rzadkich przypadkach. Szacuje się, że dotyczy to mniej niż 5% pracowników.

Kolejnym mankamentem tej formy zatrudnienia jest to, że umowy z pracownikami zawierane są na kilka dni, najczęściej na 5, aby pracodawca nie musiał płacić za soboty i niedziele. Dzięki tej konstrukcji pracownik może w praktyce pracować zamiast 12 miesięcy 15 lub 16, aby mieć taką samą liczbę przepracowanych godzin co pracownik na tzw. etacie. Jest to wyraźna dyskryminacja pracownika tymczasowego w stosunku do zatrudnionych na stałym etacie. Tak krótkie umowy stwarzają niepewność i niestabilność pracy. Powoduje to również napiętrzenie się obowiązków i działań administracyjnych nie tylko dla tych, którzy muszą zawierać w niewielkim okresie czasu setki umów krótkoterminowych, ale także dla ZUS-u. Dodatkowym obciążeniem dla państwa jest otrzymanie przez pracownika w trakcie takiej umowy zwolnienia lekarskiego. Agencje zajmujące się zatrudnianiem tymczasowym wypłacają wynagrodzenie chorobowe tylko do końca trwania umowy, lecz potem, przygotowując odpowiednie druki, przenoszą to zobowiązanie na ZUS. Jest to zatem dodatkowy koszt dla budżetu państwa.

Zjawiskiem równie groźnym, które narasta w ostatnich latach, jest też tzw. pozorny outsourcing. Powstają firmy, które zajmują się wynajdywaniem pracowników dla pracodawcy użytkownika, a tak naprawdę zatrudniają jego dotychczasowych pracowników stałych jako tymczasowych. Na takiej praktyce tracą przede wszystkim pracownicy. Ich prawa są ograniczane, a jako strona słabsza w obrocie muszą zazwyczaj godzić się na takie warunki, jakie przedstawi im pracodawca, by mogli zachować swoją pracę.

Pracownikowi zatrudnionemu tymczasowo nie przysługuje również wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia. Jest to wyjątkowo wyraźny przejaw dyskryminacji takiego pracownika.

Ochronę przed nadmiernym wykorzystywaniem pracowników do pracy tymczasowej mają stanowić przepisy zabraniające pracodawcy przekraczania okresów 12 i 36 miesięcy łącznego zatrudnienia dla konkretnego pracownika. Po tym okresie musi nastąpić 3-letnia przerwa, jednak nie przeszkadza ona w przerzucaniu pracownika do innego pracodawcy przez agencję, co sprawia, że pracownik znajduje się w jeszcze bardziej niestabilnej sytuacji.

Zwracam się z pytaniem do Pani Minister, czy i jakie podejmowane są działania mające na celu usunięcie podniesionych w tej interpelacji oraz wielu jeszcze innych wskazywanych przez praktykę braków powyższej ustawy. Czy zatrudnienie tymczasowe ma być w najbliższym czasie zreformowane i jaki byłby kierunek tych reform, zwłaszcza w świetle ostatnich dyskusji prowadzonych na zachodzie Europy nad tą formą zatrudnienia spowodowanych jej nadmiernym stosowaniem? Czy recepcja tego rozwiązania z krajów o dłuższej tradycji gospodarki rynkowej w momencie, gdy tam powoli myśli się o rezygnacji z niego, jest wskazane czy może lepiej byłoby poszukać nowej koncepcji, która dawałaby należytą ochronę pracownikom i była elastyczna w użyciu, a przez to dostosowana do potrzeb pracodawców?

Z poważaniem

Poseł Józef Berger

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2007 r.


Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 7793 w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Józefa Bergera w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przesłaną przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2007 r., znak: SPS-023-7793/07, uprzejmie informuję, co następuje:

Od wejścia w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) były rejestrowane opinie o różnych aspektach praktyki stosowania tej ustawy, w tym także o dostrzeganych jej mankamentach, a także wyrażanych przez różne środowiska oczekiwaniach dotyczących zmian w jej przepisach. Na tej podstawie po dwóch latach obowiązywania omawianej ustawy została opracowana "Informacja o funkcjonowaniu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i postulowanych zmianach w tej ustawie", w której zebrano i opatrzono komentarzem najczęściej wyrażane opinie o ustawie i poszczególnych jej regulacjach, jak też przedstawiono propozycje nowelizacyjne, wyrażane zarówno w korespondencji kierowanej w tym okresie do ministerstwa oraz w raportach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, jak też w piśmiennictwie dotyczącym problematyki zatrudnienia tymczasowego. W dniu 16 stycznia 2006 r. informacja ta została przekazana Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w celu wykorzystania w jej bieżących pracach.

Wspomnieć bowiem należy, że obowiązująca od 1 stycznia 2004 r. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych była procedowana w szczególnym trybie. Ustawa ta wprowadziła bowiem, nieznaną dotychczas w polskim prawie pracy, ale stosowaną już od lat 90. w państwach Unii Europejskiej, szczególną formę zatrudnienia realizowaną przez agencje pracy tymczasowej. Wymieniona ustawa uzupełniła, wprowadzoną nieco wcześniej w odrębnej ustawie, regulację określającą podstawy i warunki funkcjonowania agencji pracy tymczasowej. Agencje pracy tymczasowej świadczą, w ramach działalności gospodarczej, specjalistyczną usługę na rynku pracy polegającą na zatrudnianiu pracowników w celu ich udostępnienia zainteresowanym pracodawcom użytkownikom do wykonywania na ich rzecz pracy tymczasowej. Ze względu na nowatorski charakter tej formy zatrudnienia omawiana ustawa - na etapie uzgadniania, przed nadaniem jej dalszego biegu legislacyjnego - była przedmiotem negocjacji partnerów społecznych w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Uchwałą Nr 16 z dnia 20 lutego 2003 r. Komisja zaaprobowała wynegocjowany na jej forum projekt ustawy. Komisja powzięła również w tej uchwale postanowienie, że - po okresie potrzebnym do zebrania doświadczeń praktyki umożliwiających zweryfikowanie rozwiązań ustawy - dokona całościowej oceny tej ustawy i ustali, czy i w jakim zakresie jest niezbędna jej nowelizacja.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż kierowane przeze mnie ministerstwo interesuje się, od początku obowiązywania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, funkcjonowaniem systemu zatrudnienia tymczasowego i wspomaga jego prawidłowe stosowanie w praktyce. W celu zapewnienia poprawnego rozumienia i stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia ty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »