Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

26.06.2007

Sprzeczne interpretacje

Interpelacja nr 7290 do ministra finansów w sprawie sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych

Szanowna Pani Premier! W świetle obowiązującej Ordynacji podatkowej podatnicy znajdujący się w identycznej sytuacji podatkowej mogą otrzymać całkowicie sprzeczne interpretacje przepisów podatkowych. Art. 14a Ordynacji podatkowej, z którego wynika, że interpretacje przepisów są wydawane w indywidualnych sprawach, a więc mogą się różnić, wywołuje słuszne wątpliwości co do powodów, dla jakich np. jeden podmiot jest zwolniony z podatku VAT, a drugi nie, wywołuje zamęt, rodzi podejrzenia o korupcję, nasuwa się również pytanie, czy nie narusza konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Obecna sytuacja ma się zmienić począwszy od 1 lipca 2007. Interpretacje ma wydawać Ministerstwo Finansów. Według zamierzeń pozwoli to ujednolicić stanowiska organów podatkowych, wprowadzając jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy Ministerstwo zna ilość sprzecznych ze sobą interpretacji dotychczas wydanych przez izby skarbowe?

Czy zostaną one zrewidowane i ujednolicone?

Czy przedsiębiorca rozliczający się według niekorzystnej dla niego interpretacji w chwili zmiany tejże będzie mógł dochodzić odszkodowania, czy też zwrotu nadpłaconych podatków?

Czy obecnie w przypadku rażącej sprzeczności w wydawanych przez izby skarbowe interpretacjach przepisów jest uruchamiana procedura kontroli organów wydających te decyzje?

Czy do 1 lipca 2007 istnieje możliwość ograniczenia wydawania przez izby skarbowe sprzecznych ze sobą interpretacji prawa podatkowego?

Z poważaniem

Poseł Włodzimierz Witold Karpiński

Warszawa, dnia 16 marca 2007 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7290 w sprawie sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 marca 2007 r. znak SPS-023-7290/07, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Na podstawie przepisu art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W myśl przepisu art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w przepisie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

Podzielam pogląd Pana Posła, iż obecnie obowiązujące przepisy normujące wydawanie interpretacji indywidualnych nie sprzyjają ujednoliceniu interpretacji prawa podatkowego oraz poważnie utrudniają eliminowanie z obrotu prawnego wadliwych interpretacji wydanych w podobnych stanach faktycznych.

Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy normujące wydawanie interpretacji indywidualnych są przedmiotem krytyki doktryny prawa podatkowego, a także powodują poważne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Kwestionowana jest zgodność z Konstytucją RP obecnie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Z tej przyczyny przepisy te były przedmiotem pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do Trybunału Konstytucyjnego, któ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »