Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

17.04.2007

Zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych

Interpelacja nr 6177 do ministra finansów w sprawie zasad zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium kraju

Szanowna Pani Premier! Od wielu lat Polska walczy o miano lidera wśród państw naszego regionu w ilości zagranicznych inwestycji, które napłynęły do naszego kraju. Dowodem na to jest m.in. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poprzednich latach (zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Gospodarki w ostatnich dwóch latach najwięcej zagranicznych inwestycji pochodziło z Korei Południowej). 

Realizacja przez zagraniczny podmiot inwestycji w Polsce wiąże się z faktem, iż usytuowany w Polsce podmiot dostarcza wyprodukowane w Polsce towary (lub usługi) na rzecz odbiorców z państwa, z którego pochodzi zagraniczny inwestor.

Zagraniczni kooperanci często nie są zarejestrowani dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski (nie mają takiego obowiązku ani takiej potrzeby), ale dokonują na terenie Polski nabycia towarów oraz usług od polskich podatników podatku od towarów i usług, przez co - obok dodatniego efektu w bilansie płatniczym - wpływają także pozytywnie na rynek pracy. Powyższe powoduje, że ich obecność na rynku polskim należy uznać za korzystną i ważną dla naszej gospodarki. 

Wspomnianym niezarejestrowanym w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług podmiotom, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (˝rozporządzenie˝), przysługuje prawo zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Prawo do otrzymania takiego zwrotu obwarowane jest wieloma przesłankami, z których większość nie budzi większych wątpliwości interpretacyjnych. 

Jak stanowi przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwrot podatku w odniesieniu do podmiotów z terytorium państw trzecich (czyli państw spoza Wspólnoty Europejskiej) przysługuje na zasadzie wzajemności. Jeżeli polskim podmiotom gospodarczym, które nie są zarejestrowane dla potrzeb podatku od towarów i usług na terytorium takiego państwa trzeciego, przysługiwać będzie od tego państwa trzeciego zwrot podatku z tytułu nabycia tam towarów i usług, to w Polsce przysługiwać będzie, zgodnie z zasadą wzajemności, odpowiedni zwrot podatku podmiotom pochodzącym z tego państwa trzeciego. 

Wydawałoby się, że przepisy prawa zawierają jasne wskazania odnośnie do przesłanek uzależniających zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych. Niemniej jednak w praktyce okazuje się, że kwestia spełnienia przez dane państwo trzecie zasady wzajemności wymaganej przez przepisy rozporządzenia budzi spore wątpliwości interpretacyjne. Stąd jednoznaczne stanowisko polskich organów podatkowych w tym zakresie ma niezwykle istotne znaczenie dla licznej grupy zagranicznych podmiotów zainteresowanych otrzymaniem z Polski zwrotu podatku zgodnie z przepisami rozporządzenia, a szczególnie dla podmiotów pochodzących z Republiki Korei (Korei Południowej), które występują o zwrot podatku w Polsce.

Mając na uwadze treść § 3 ust. 2 rozporządzenia oraz zakładając, że zaistniały także pozostałe przesłanki zwrotu, kluczową sprawą pozostaje ustalenie, czy w przypadku Republiki Korei spełniona jest zasada wzajemności, tj. czy polskim podatnikom przysługuje w Republice Korei zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. 

Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Koreańskie władze skarbowe na podstawie art. 107 ustawy regulującej szczególne sposoby traktowania podatkowego w Republice Korei (Special Tax Treatment Control Law of Korea) dokonują zwrotów podatku VAT na rzecz podmiotów pochodzących z Polski. Powyższe wskazuje, że zasada wzajemności jest w powyższym przypadku spełniona. 

Niestety, ani przepisy rozporządzenia, ani jakiekolwiek inne powszechnie obowiązujące źródło prawa nie wymieniają krajów, dla których spełniona jest zasada wzajemności. W efekcie podmioty gospodarcze pochodzące z Republiki Korei, pomimo faktu, iż zasada wzajemności jest w ich przypadku spełniona, nie są w stanie potwierdzić, czy przysługuje im zwrot podatku na zasadach przewidzianych przepisami omawianego rozporządzenia.

Wspomnianą niepewność wzmagają dodatkowo informacje uzyskiwane przez te podmioty od organu właściwego w sprawach zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom zagranicznym, zgodnie z którymi podmiotom pochodzącym z Republiki Korei przedmiotowy zwrot podatku nie przysługuje, ponieważ według wiedzy organu Republika Korei znajduje się na liście państw, które nie realizują zasady wzajemności w zakresie zwrotu podatku.

W takiej sytuacji podmioty gospodarcze pochodzące z Republiki Korei, które są zainteresowane nabyciem w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »