Kto zapłaci podatek od gruntu zmarłego

Interpelacja nr 5985 do ministra finansów w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego

Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego, a dotyczących wielu jednostek samorządu terytorialnego. Kwestia ta dotyczy podatku od gruntów nieżyjących już właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego.

Sprawa dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których właściciele w okresie lat 30. odstępowali części swoich działek pod miejscowe przejazdy do pól, nie płacąc za nie podatku, zgodnie z wówczas obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Aktualnie przepisy zobowiązują do naliczania podatku od tych części nieruchomości i powstają komplikacje, gdyż właściciele nigdy nie dopełnili kwestii formalnych związanych z uporządkowaniem stany prawnego, a drogi te stały się powszechnie używane.

W związku z powyższą sytuacją rodzi się problem wymiaru podatku na adresata oraz problem skutecznego i prawidłowego doręczenia decyzji.

W celu uniknięcia ˝zagubienia˝ gruntów z ewidencji i ujednolicenia procedury egzekucji naliczonego podatku, a także uporządkowania nieuregulowanego stanu prawnego, kieruję do pani następujące zapytania:

1. W jaki sposób dokonać przypisu oraz od kogo prowadzić egzekucję, gdy hipotetycznych spadkobierców mogłoby być nawet kilkudziesięciu?

2. Kto powinien wystąpić z wnioskiem oraz ponieść koszty związane z przeprowadzeniem procedury postępowania spadkowego, gdy:

a) nie ma możliwości ustalenia ani następców prawnych, ani innych osób, które mogłyby wziąć odpowiedzialność za istniejący stan rzeczy,
b) grupa spadkobierców jest bardzo liczna i niechętna do załatwienia spraw spadkowych, nie poczuwając się do odpowiedzialności za istniejący stan rzeczy?

3. Czy możliwe byłoby prawne stworzenie możliwości przejęcia przez samorządy odcinków dróg dojazdowych do pól i posesji, które nie posiadają - w świetle obowiązujących przepisów - statusu drogi (często o długości ok. 500 m) w drodze zasiedzenia?

Z poważaniem
Poseł Henryk Siedlaczek
Warszawa, dnia 8 stycznia 2007 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 5985 w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Henryka Siedlaczka, posła na Sejm RP, w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 stycznia br. znak: SPS-023-5985/07, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty. Z opodatkowania tym podatkiem zostały wyłączone, zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Oznacza to, iż grunty pod drogami innymi niż publiczne, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w tej ustawie.

Podatnikami podatku od nieruchomości są, co do zasady, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, właściciele nieruchomości. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »