Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

09.02.2007

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Szanowna Pani Minister!

Jak donosi prasa, Polska spadła z 74. na 75. miejsce w dorocznym rankingu Banku Światowego. Przedstawiono dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na tle 175 krajów ocenianych przez Bank Światowy. Ranking koncentruje się na problematyce reform i wskazuje, że ich główną siłą napędową jest konkurencja. Nasz kraj wśród państw UE znalazł się na trzecim miejscu od końca pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Polski nie ma natomiast w gronie 30 państw, w których prowadzenie działalności gospodarczej jest najłatwiejsze. Na pierwszym miejscu wśród nich znalazł się Singapur; w ˝trzydziestce˝ uplasowały się również trzy kraje bałtyckie - Litwa, Estonia i Łotwa. W Polsce nadal poważnym problemem jest uzyskiwanie licencji i pozwoleń. Pod tym względem nasz kraj został sklasyfikowany na 146. miejscu. Na 114. pozycji plasujemy się pod względem łatwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, a na 112. - pod względem dochodzenia należności kontraktowych. Polska kolejny raz nie znalazła się na liście 10 krajów najszybciej reformujących gospodarki. Na pierwszych miejscach tej listy są Gruzja, Rumunia i Meksyk. W Polsce poprawiły się zaś wskaźniki dotyczące łatwości zatrudniania pracowników (49. miejsce) i ochrony inwestorów (33. miejsce). Autorzy opracowania radzą, aby państwa zaczynały reformy od zmian rzeczy prostych - np. wprowadzania reform administracyjnych, które nie wymagają zmian w prawie, likwidacji niepotrzebnych procedur i zmniejszenia liczby urzędników. Zalecają również powszechne użycie internetu.

Wobec powyższego pytam Panią Minister:

1. Dlaczego rząd odłożył w czasie decyzję o możliwości założenia firmy przy jednym okienku?
2. Czy rząd zamierza ograniczyć ilość wymaganych licencji i pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej?
3. Jakie kroki zamierza podjąć rząd, aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej?

Poseł Anna Sobecka
Toruń, dnia 15 listopada 2006 r.

Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 5659 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z 8 grudnia 2006 r., znak: SPS-023-5659/06, przekazanego przez Ministra Finansów pismem z 14 grudnia 2006 r., znak: FG1-0602-2/203/2006/10431, przesyłam odpowiedź na interpelację Pani Poseł Anny Sobeckiej w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Odnosząc się do informacji przedstawionych przez Panią Poseł, a zawartych w najnowszej publikacji Banku Światowego Doing Business 2007: How to Reform, należy podkreślić, iż raporty Banku Światowego Doing Business ze względu na swój kompleksowy charakter i sposób oceny poszczególnych państw są postrzegane jako obiektywna ocena faktycznego stanu otoczenia regulacyjnego w poszczególnych państwach świata.

Corocznie raport staje się medialnym wydarzeniem, a opracowywane rankingi państw są podstawą do mniej lub bardziej merytorycznych ocen działań rządów przedstawianych w środkach masowego przekazu. Często medialnie większe znaczenie ma przesunięcie danego państwa w rankingu niż faktyczne zmiany otoczenia regulacyjnego określane w oparciu o określone wskaźniki, które stają się podstawą do opracowywania rankingów.

Należy jednak zauważyć, że, aby dane były porównywalne między krajami, wskaźniki odnoszą się tylko do konkretnego typu działalności biznesowej - jest to średnie przedsiębiorstwo w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonujące w największym mieście badanego kraju.

W aktualnym raporcie, na którego wyniki powołuje się Pani Poseł, przedstawione są wskaźniki ilościowe dotyczące regulacji gospodarczych i ochrony praw własności, które mogą być porównywane w ramach gospodarek 175 państw.

W raporcie Doing Business analizowany i mierzony jest wpływ regulacji oddziałujących na 10 obszarów działalności biznesowej: rozpoczynanie działalności gospodarczej, uzyskiwanie zezwoleń, zatrudnianie pracowników, rejestrowanie własności, pozyskiwanie kredytu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, prowadzenie transgranicznej wymiany handlowej, realizacja kontraktów oraz kończenie działalności gospodarczej.

Dokonując zatem analizy 10 obszarów ocenianych w raporcie, należy stwierdzić, że rzeczywiście Gruzja stanowi przykład rewolucji w otoczeniu regulacyjnym (awansu ze 112. na 37. pozycję). Natomiast spadek Polski w ogólnym rankingu (z 74. na 75. pozycję) wynika z faktu, że nie wystąpiły znaczące zmiany poszczególnych wskaźników. Przykładowo w procesie rozpoczynania działalności gospodarczej podobnie jak w roku 2005 - tak samo w 2006 r. - rejestracja modelowego przedsiębiorstwa (spółka z o.o.) składa się w Polsce z 10 procedur i trwa 31 dni. Podobnie jest z procesem licencjonowania działalności (w odniesieniu do inwestycyjnego procesu budowlanego)

Przykład Gruzji pozwala stwierdzić, że istotny impuls - zauważalny przez media, inwestorów i przedsiębiorców - wymaga kompleksowej reformy otoczenia biznesowego. Gruzja przeprowadziła głębokie reformy w sześciu z dziesięciu analizowanych przez Bank Światowy obszarów.

Pani Poseł nie zauważyła, iż Polska odniosła w minionym roku również sukcesy w ramach 10 obszarów działalności biznesowej. Przykładem jest awans w dwóch obszarach: zatrudniania pracowników, w którym awansowaliśmy z 61. na 49. miejsce, oraz ochrony inwestorów - awans z 43. na 33. pozycję. Zmiany w prawie pracy czy wspieraniu inwestorów nie przełożyły się jednak na ogólną ocenę Polski.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na postawione w interpelacji szczegółowe pytania:

Ad pytania 1: Dlaczego rząd odłożył w czasie decyzję o możliwości założenia firmy przy jednym okienku?

Aktualnie ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzona jest w gminach. Pełna procedura rejestracyjna obejmuje, oprócz zgłoszenia do ewidencji gminnej, również wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i uzyskanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika składek ZUS oraz złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego NIP1.

Na podstawie art. 7b ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) w przypadku gdy przedsiębiorca - osoba fizyczna wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej złoży wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne (NIP), organ ewidencyjny (gmina) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Należy podkreślić, że funkcjonowanie instytucji ˝jednego okienka˝ na podstawie obowiązujących przepisów ma charakter fakultatywny. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Przepisy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »