Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

06.02.2007

Ci wstrętni spekulanci

Interpelacja nr 5489 do ministra finansów w sprawie opodatkowania nabywanych w celach spekulacyjnych gruntów rolnych

Wykonując działalność poselską, wsłuchuję się w głosy płynące z samorządów terytorialnych. Rady gmin występują z problemem opodatkowania gruntów zakupywanych przez nabywców jedynie po to, by czekały na czas opłacalnej ich dalszej odsprzedaży. Uważam, że każdy z obywateli, zakupując grunt, ma prawo wykonywać ze swoją własność według własnych potrzeb, gdyż prawo własności jest świętym prawem właściciela, czego nie mam zamiaru podważać.

Samorządy jednak przedstawiają drugą stronę tej sprawy. Obserwują wzrastającą tendencję do nabywania atrakcyjnie położonych gruntów rolnych przez osoby fizyczne i prawne w celu lokowania kapitału. Zainteresowaniem cieszą się głównie grunty, które w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczone są pod zabudowę i są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej. W ewidencji gruntów są one jednak sklasyfikowane przez właścicieli jako grunty rolne, aby następnie opłacać bardzo niski podatek rolny, choć często wcale nie są użytkowane rolniczo, a w większości przypadków grunty te są odłogowane.

Zdaniem fachowców zakup gruntów jest formą bardzo opłacalnego lokowania kapitału, gdyż ceny gruntów wykazują tendencję wzrastającą. Może prowadzić to jednak do stagnacji lokalnej działalności gospodarczej, co w konsekwencji ma odzwierciedlenie w dochodach budżetu samorządu i tym samym standardzie życia jego mieszkańców.

Z uwagi na powyższe proszę o odpowiedź:

1. Czy Pani Minister również zauważa problem zakupywania gruntów rolnych, często odłogowanych i niewykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem?
2. Czy Pani Minister zgadza się z postulowanym przez samorządy stanowiskiem następującej zmiany obowiązującego opodatkowania gruntów i zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym w sposób następujący:

- sposobie opodatkowania gruntów powinien decydować np. plan zagospodarowania przestrzennego, a nie rejestr gruntów,
- grunty określane w planie zagospodarowania przestrzennego nazwą ˝pod zabudowę˝ do chwili faktycznego ich użytkowania winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości od gruntów pozostałych, niezależnie od tego, czy są sklasyfikowane, czy też nie,
- zwolnić od podatku przedmiotowe grunty będące własnością osób fizycznych lub prawnych na okres 3 lat, które w jakikolwiek sposób zostały zagospodarowane (budownictwo, rolnictwo, działalność gospodarcza),
- wyłączeniu mogłyby podlegać działki rolne przydomowe, użytkowane rolniczo na własne potrzeby gospodarskie, na części których obecnie lub wcześniej zostały wzniesione zabudowania?

3. Jakie Pani Minister podejmie działania, aby uporządkować wyżej opisany problem opodatkowania gruntów?

Z poważaniem

Poseł Renata Beger

Warszawa, dnia 6 listopada 2006 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 5489 w sprawie opodatkowania nabywanych w celach spekulacyjnych gruntów rolnych

Odpowiadając na interpelację Pani Renaty Beger, Posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 listopada 2006 r., znak: SPS-023-5489/06, w sprawie propozycji zmian przepisów dotyczących podatku rolnego i podatku od nieruchomości w kontekście nadmiernego wykupywania gruntów rolnych i ich późniejszego wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem, uprzejmie informuję.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. dokonano nowelizacji ustaw: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844), z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969) oraz z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Zmiana wyżej wymienionych przepisów polegała na przyjęciu za podstawowe kryterium, rozstrzygające o sposobie opodatkowania gruntów jednym z podatków: rolnym, leśnym lub od nieruchomości, danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Wprowadzenie powyższego kryterium ma bezpośredni związek z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027), zgodnie z którym podstawą wymiaru podatków są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

Przedmiotowa ewidencja prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU nr 38, poz. 454). Stosownie do treści art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do zadań starosty. Ponadto § 44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zobowiązuje starostę do utr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »