Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

07.01.2007

Zwrot nadpłaty po zmarłym możliwy, odziedziczyć ulgi nie można

Interpelacja nr 4852 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących prawa spadkobiercy do ulgi z tytułu wydatków poniesionych przez spadkodawcę w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej

Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji.

Podatnik, który posiadał prawo do tzw. dużej ulgi budowlanej w ramach praw nabytych, zmarł, zanim zdążył skorzystać w całości z tej ulgi.

W przypadku np. nadpłaty podatnik ten otrzymałby zwrot podatku. Skoro zmarł, nie będzie mógł skorzystać z tego prawa. Zostali jednak spadkobiercy dziedziczący po nim. A spadek, jak wiadomo, to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Prawo do zwrotu podatku jest prawem majątkowym.

W związku z tym pozwalam sobie zadać Panu Ministrowi następujące pytanie:

Czy spadkobierca ma prawo do otrzymania nadpłaty jako elementu spadku?

Z poważaniem

Poseł Jan Łączny

Koszalin, dnia 11 września 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4852 w sprawie wątpliwości dotyczących prawa spadkobiercy do ulgi z tytułu wydatków poniesionych przez spadkodawcę, w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Jana Łącznego w sprawie prawa spadkobiercy do ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych przez spadkodawcę w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, przekazaną przy piśmie z dnia 29 września 2006 r., uprzejmie informuję.

Podatek dochodowy, jaki osoby fizyczne opłacają stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), ma charakter osobisty. W konsekwencji obowiązek jego zapłacenia ciąży na podatniku, który uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Elementem konstrukcyjnym podatku są m.in. odliczenia, w tym z tytułu wydatków mieszkaniowych, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001. Należy przy tym zauważyć, iż tzw. duża ulga budowlana została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r. z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych wyłącznie na lata 2002-2004, a zatem w chwili obecnej brak jest podstawy prawnej do zmniejszenia podatku w związku z bieżącymi wydatkami, a jedynie do odliczenia wydatków poniesionych do końca 2004 r. i to wyłącznie w części, w jakiej nie znalazły one pokrycia w podatku za lata ubiegłe.

Co istotne, odliczeń z tytułu tych wydatków może dokonać wyłącznie osoba, która je poniosła, lub jej małżonek. Co do zasady bowiem ˝wydatki podatkowe˝ - podobnie jak sam podatek - mają charakter osobisty (podmiotowy). Jedynie z uwagi na specyfikę tzw. dużej ulgi budowlanej, w przypadku której wysokość odliczeń mieszkaniowych dotyczy łącznie obojga małżonków (z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację), wydatki mieszkaniowe mogą być odliczone:

- zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wykazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »