Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

29.03.2006

Interpelacja nr 536 do ministra finansów w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich

Szanowna Pani Premier! Przepis § 5.2 pkt 1b ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) stwierdza, iż podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani (jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru) do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.

Paragon, oprócz danych wymienionych w § 4.5 rozporządzenia, związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru, powinien zawierać także imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres. Na podstawie § 5.3 rozporządzenia dane, o których mowa w § 5.2 pkt 1 lit. b, mogą być na oryginale i kopii paragonu wpisane ręcznie w odpowiednich miejscach oznaczonych na tym paragonie, a fakt wręczenia paragonu nabywcy usługi powinien być przez niego potwierdzony czytelnym podpisem na kopii paragonu.

Należy stwierdzić, że zapisy § 5.2 pkt 1 lit. b oraz § 5.3 ww. rozporządzenia są niezręczne dla obu stron transakcji: pasażera, gdyż na podstawie art. 1.1. ustawy o ochronie danych osobowych pasażer ma prawo do ochrony tych danych, a także kierowcy taksówki (pracownika), ponieważ zarówno zaniechanie działania, do którego był obowiązany, jak również zmuszenie innej osoby do określonego działania narusza zasady określone w art. 6 § 1 oraz w art. 191 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.).

W przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników nieuzyskanie przez pracownika danych osobowych i podpisu pasażera może skutkować zwolnieniem pracownika z pracy.

Czy zdaniem Ministra Finansów wymaganie od pasażerów ujawniania danych osobowych i złożenia podpisu na paragonie jest zgodne z normami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Konstytucją RP?

Z poważaniem

Poseł Paweł Arndt

Warszawa, dnia 11 stycznia 2006 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 536 w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazane przy pismach z dnia 12 stycznia 2006 r., znak: SPS-023-535/06, SPS-023-536/06 i SPS-023-537/06, interpelacje Pana Posła Pawła Arndta w sprawie funkcjonowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948, z późn. zm.) dotyczące zasadności:

1) wydawania paragonów z danymi nabywcy dokumentujących świadczenie usług taksówkowych według cen negocjonowanych w jazdach poza terenem gminy (pismo znak SPS-023-536/06),

2) zastosowanych rozwiązań w specjalistycznych kasach taksówkowych niezezwalających na anulowanie paragonu (pismo znak STS-0230535/06),

3) zobowiązania podatników świadczących usługi taksówkowe do stosowania kas rejestrujących, wobec których decyzja administracyjna Ministra Finansów stwierdza spełnienie kryteriów technicznych (pismo znak SPS-023-537/06)

- uprzejmie informuję, co następuje:

Obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nałożony został art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.), a zatem jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy. Obowiązek ten wynika obecnie z mocy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) i dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Decyzję taką podjął Parlament jeszcze w 1993 r., uchwalając ww. ustawę i określając w niej zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w tym i zasady dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu. Celem przyjętego rozwiązania było nie tylko zapewnienie służbom skarbowym dostępu do bardziej wiarygodnego źródła danych ewidencyjnych o obrotach podatników, lecz również zapewnienie konsumentom prawa do otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, w którym uwidoczniona będzie nie tylko specyfikacja nabytych towarów lub opis usługi i ich wartości, lecz który będzie zawierał dane o strukturze ceny z wyodrębnionymi naliczeniami podatku. Realizację tych praw umożliwia drukowany automatycznie przez kasę rejestrującą paragon kasowy.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Minister Finansów został upoważniony nie tylko do określania kryteriów technicznyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »