Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

30.08.2006

Odpowiedzialność księgowych

Osoby zajmujące się księgowością ponoszą za ewentualne nieprawidłowości z tego wynikłe odpowiedzialność w sferze karnej oraz cywilnej. Należy na wstępie zaznaczyć, że księgowość podmiotu zobowiązanego do jej prowadzenia może być powierzona:
1. osobie zatrudnionej w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę,
2. podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia rachunkowości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.).
Zasadniczo, odpowiedzialność karna w obydwóch przypadkach będzie taka sama, różna natomiast będzie odpowiedzialność cywilna.

Na wstępie trzeba omówić ogólne zasady odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm., dalej: UR) za wykonywanie obowiązków określonych ustawą, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Jeśli określone obowiązki zostaną powierzone inne osobie, kierownik odpowiada z tytułu nadzoru, z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury. Przez „kierownika jednostki” rozumie się osobę bądź jedno- lub wieloosobowy organ zarządzający jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności (art. 3 ust. 1 pkt 6 UR). W przypadku organu wieloosobowego odpowiedzialność mogą ponosić jedynie niektórzy członkowie tego organu. Jak widzimy kierownik jednostki nie może zwolnić się od odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Mimo to, z oczywistych względów prowadzenie księgowości powierza się innym osobom. Ustawa wymaga jedynie by odbyło się to za zgodą tej osoby, stwierdzoną w formie pisemnej.

Wyrażenie zgody na przejęcie odpowiedzialności może wynikać ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na mocy którego przejmujący odpowiedzialność zobowiązuje się do wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości np. umowy o usługowym prowadzeniu ksiąg. Na tej podstawie, w myśl art. 9 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz.930, z późn. zm., dalej: kks) przejmujący odpowiedzialność odpowiada jak sprawca za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. W tym zakresie odpowiedzialność księgowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jaki i usługowo prowadzącego księgi jest taka sama. Natomiast w sferze cywilnej odpowiedzialność księgowego–pracownika jest ograniczona do 3-krotności jego miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami art. 114-122 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, dalej: kp). Podmiot zajmujący się usługowym prowadzeniem ksiąg odpowiada w zasadzie bez ograniczeń, zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialność określonymi w kodeksie cywilnym. Dlatego też, podmioty te, na podstawie art. 80a ust. 1 UR, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Głównymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o rachunkowości są: prowadzenie ksiąg i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »