Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych

Rozliczeń międzyokresowych przychodów dokonuje się w przypadkach, w których jednostka otrzymuje zapłatę za dostawy lub usługi, które faktycznie zostaną zrealizowane w przyszłych okresach sprawozdawczych. Do tego typu sytuacji zaliczyć można przykładowo otrzymane wpływy pochodzące z opłaconych z góry czynszów, biletów, rezerwacji hoteli, usług turystycznych itd.

Do księgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów służy odpowiednie konto księgowe. Decyzja o jego utworzeniu należy do kierownika jednostka. Stosowny zapis na temat zasad dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów powinien znajdować się w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości oraz zakładowym planie kont.

Ujęcie w księgach
Najczęściej do dokonywania rozliczeń międzyokresowych przychodów wykorzystuje się konto 845 – Rozliczenia międzyokresowych przychodów. Zaznaczmy, że wszystkie przychody podlegające rozliczeniu w czasie księguje się po stronie Ma tego konta. Zapisy te mogą dotyczyć zatem m.in.: ujęcia wystawionych faktur z tytułu zaliczek, ujęcia przychodów z tytułu uzyskanych wpłat za świadczenia, które zostaną wykonane przez jednostkę w przyszłych okresach, ujęcia należnych kar umownych, dotacji itd. Po stronie Wn księgowaniu podlegały będą natomiast  - przykładowo - wszelkiego rodzaju przeksięgowania wcześniej otrzymanych należności na przychody dotyczące bieżącego okresu.
Podkreślmy, że konto dotyczące rozliczeń międzyokresowych przychodów posiada saldo kredytowe. Jego wartość wyraża wielkość rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jeśli wynosi zero, oznacza to, iż jednostka nie posiada żadnych przychodów, które wiążą się z obowiązkiem wykonania jakichś usług w przyszłości.

Zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a konkretnie jej art. 41 ust. 1, rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

  • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
  • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń mi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »