Jak można stracić certyfikat usługowego księgowego

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) określa warunki, które muszą spełniać osoby, ubiegające się o przyznanie certyfikatu, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Określa też okoliczności jego utraty.

W art. 76a ust 6 ustawy znajduje się bardzo wyraźne wskazanie, iż osoby, które po otrzymaniu certyfikatu księgowego, uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych, zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy, nie są uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Warunki trzeba spełnić łącznie

W praktyce oczywiście należy zwrócić uwagę iż osoba, która przestaje spełnić jeden z warunków, o którym mowa w  art. 76b ust 1 pkt 1 ustawy, również traci prawo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Trudno aby osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych, albo nie korzysta z pełni praw publicznych mogła wykonywać tak odpowiedzialne zadania.

Skazanie prawomocnym wyrokiem za czyny określone w ustawie o rachunkowości

Rozdział 9 ustawy o rachunkowości zawiera katalog czynów, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Skazanie za te czyny grozi również utratą prawa do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Warto zwrócić uwagę, iż nie ma znaczenia czy czyn zabroniony popełniła osoba usługowo prowadząca księgi, czy też osoba wykonująca inne czynności a posiadająca certyfikat. Ustawa mówi o prawomocnym skazaniu przez sąd za określone czyny.

W świetle rozdziału 9 ustawy karze podlegają:

 • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg wbrew przepisom ustawy lub
 • podawanie w  księgach rachunkowych nierzetelnych danych,
 • niesporządzanie sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie sprawozdania niezgodnie z przepisami ustawy,
 • zawarcie w  sprawozdaniu nierzetelnych danych.

Także biegły rewident, który ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i, stanowiących podstawę jego sporządzenia, księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej jednostki, może te uprawnienia stracić.

Dodajmy, że część czynów zabronionych w ustawie o rachunkowości jest też wskazana jako czyny zabronione na podstawie kodeksu karnego skarb...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »