Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

30.09.2011

Bilansowy i podatkowy moment ujęcia kosztu

Kierując się zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, w księgach rachunkowych danego roku obrotowego, należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć koszty lub przychody, dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (art. 6 ustawy o rachunkowości).

Mając powyższe na względzie w kosztach jednostki gospodarczej odnajdziemy typowe koszty, rezerwy na koszty oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Przypomnijmy, rezerwy (konto zespołu 8) obciążają pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe lub straty nadzwyczajne i w bilansie prezentowane są w pozycji B.I.3 „Pozostałe rezerwy". Z kolei bierne RMK (konto zespołu 6) odnoszone są w koszty działalności operacyjnej i w bilansie prezentowane są jako B.I.2 „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne", lub B.I.3 „Pozostałe rezerwy".
KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" doprecyzowuje przepisy ustawy o rachunkowości, wskazując, że do biernych RMK nie zalicza się zobowiązań wynikających z niezafakturowanych dostaw. Dostawy te należy zaliczyć do zobowiązań z tytułu dostaw i usług i wykazać w pozycji B.III.2d bilansu (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, pkt 2.3 KSR nr 6).

Przykład

Posłużmy się przykładem. W grudniu 2010r. spółka transportowa zakupiła:

  • usługę marketingową - usługę wykonano w grudniu 2010 r., faktura wystawiona została w grudniu 2010 r., wpłynęła do spółki w kwietniu 2011 r.,
  • paliwo - paliwo zużyte zostało w związku z przychodem osiągniętym w grudniu 2010 r., faktura wystawiona w styczniu 2011 r., wpłynęła do spółki w lutym 2011r.

Dzień bilansowy to 31.12.2010 r., dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych to 31.03.2011 r. Spółka zgodnie ze swoją polityką rachunkowości stosuje KSR nr 6.

W jakim momencie i w jaki sposób ująć w księgach rachunkowych poniesione koszty?

Zgodnie z przytoczonymi powyżej zasadami, nie ulega wątpliwości, że oba koszty należy ująć w księgach roku 2010, pamiętając o właściwym sposobie ich udokumentowania. Koszt paliwa należy zaksięgować na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury. Koszt usługi marketingowej na podstawie dowodu wewnętrznego PK - polecenie księgowania. Bowiem zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podstawą zapisów mogą być sporządzone przez jednostkę dowody księgowe zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.
I tak, koszt usługi marketingowej, należy zaksięgować następująco:

  • strona Wn konta Koszty działalności operacyjnej,
  • strona Ma konta Rozliczenie zakupu.

W bilansie na dzień 31 grudnia 2010 r. jednostka wykaże saldo Ma konta Rozliczenie zakupu (dostawy i usługi niefakturowane) w pasywach jako zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z&nb...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »