Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Firma) używała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu zaś umowy wykupiła samochód na własność za cenę 1% wartości samochodu. Przyjrzyjmy się skutkom prawnopodatkowym związanym z wykupieniem samochodu, dalszym użytkowaniem i ewentualnie późniejszą jego sprzedażą.

Sytuacja pierwsza – samochód po wykupieniu jest nadal wykorzystywany w działalności gospodarczej - rozważmy dwa możliwe przypadki - w jednym samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, w drugim tak.

a) Samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i po 6 miesiącach wykorzystywania go w działalności gospodarczej firma sprzedaje go za określoną cenę.

Przychód ze sprzedaży ww samochodu nie stanowi w takim przypadku przychodu z działalności gospodarczej, a co za tym idzie - nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2000r., nr 14 , poz,. 176 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących m. in. :

a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1500 zł ,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przedmiotowej sprawie samochód osobowy, który po wykupieniu go po zakończeniu umowy leasingu stał się własnością Firmy, kompletny i zdatny do użytku mógłby się stać środkiem trwałym, jeżeli taką decyzję podjęłaby Firma (osoba prowadząca działalność gospodarczą), jeśli zdecydowałaby się wykorzystywać go dłużej niż rok.

Skoro zdecydowała się używać go w działalności tylko 6 miesięcy nie ma podstaw, by ujmować go w ewidencji środków trwałych. Nie spełniał bowiem definicji środka trwałego określonej w art. 22a ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem sprzedaż samochodu nie stanowi przychodu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ) updof.

Przychodu ze sprzedaży składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej nie będzie również w sytuacji określonej w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) updof, bowiem decydującym warunkiem jest wartość początkowa składnika majątkowego. Jeżeli nie przekracza 1500zł, sprzedaż składnika majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej ( zależnie od wartości).

Sytuacja opisana w punkcie a) dotyczy samochodu wykorzystywanego dla celów działalności gospodarczej, lecz niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

Wydatki na eksploatację

W przypadku samochodów osobowych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza limity w odniesieniu do możliwości zaliczenia wydatków na ich eksploatację do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki na eksploatację samochodu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do wysokośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »