Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

22.04.2009

Prawo zamówień publicznych: zbliża się kolejna nowelizacja

W dniu 3 kwietnia 2009 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawców zamian, m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, procedury udzielania wyjaśnień na treść SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.

Zmiany w ogłoszeniach i warunkach udziału w postępowaniu

Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie momentu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany, na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, wykazać, odpowiednio na dzień składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  • spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz,
  • brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i finansowego osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Co więcej, nowelizacja umożliwi wykonawcom alternatywne do zakładanego przez zamawiającego potwierdzenie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez przedstawienie innych dokumentów niż wymagane w SIWZ, jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może tych dokumentów przedstawić.

Nowelizacja uchyla także obowiązek zamieszczania kosztownych ogłoszeń o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwotę 20 milionów euro, a na dostawy lub usługi – 10 milionów euro.

Zapytania odnośnie SIWZ – krótsze terminy

Spore zmiany obejmą instytucję zgłaszania zapytań odnośnie treści SIWZ. Przede wszystkim zmianie ulegnie termin, do upływu którego wykonawcy mogą wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wykonawcy będą mogli składać wnioski najpóźniej do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie będzie powodowało przedłużenia terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Jednocześnie, aby wniosek o udzielenie wyjaśnień był przez zamawiającego rozpoznany, wykonawca będzie musiał wnieść w powyższym terminie wadium. Dotychczas obowiązek wniesienia wadium powiązany był z datą składania ofert. Wadium wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienia, a następnie cofnął ofertę przed upływem terminu ich składani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »