Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

19.03.2009

Postępowanie egzekucyjne – podstawowe pojęcia

Prawomocny wyrok zasądzający powództwo, a także nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym i upominawczym stanowi sądowe potwierdzenie, że pozwany ma obowiązek określonego zachowania wobec powoda (np. zapłacenia określonej kwoty pieniędzy, wydania towaru etc.). Pozwany może w takim wypadku dobrowolnie wykonać ten obowiązek. Jeżeli tego nie czyni, może zostać zmuszony przez zastosowanie przymusu egzekucji komorniczej.

Aby rozpocząć egzekucję, wierzyciel musi wejść w posiadanie tytułu egzekucyjnego. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do sądu o nadanie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności, stanowiącej zezwolenie sądu na wykonanie obowiązku wynikającego z tego tytułu. Dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny stanowić będzie tytuł wykonawczy, który wierzyciel może złożyć do komornika razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Tytuły egzekucyjne

Tytułami egzekucyjnymi są:

 • prawomocne orzeczenie sądu (wyroki, nakazy zapłaty, postanowienia), a więc takie, od których nie wniesiono środków odwoławczych lub też środki te wniesiono, ale nie zostały uwzględnione przez sąd odwoławczy,
 • orzeczenia, które nie są co prawda prawomocne, ale które podlegają natychmiastowemu wykonaniu – do takich zaliczyć należy:
  – wyroki zaoczne,
  – wyroki uwzględniające powództwo, gdy pozwany uznał roszczenie,
  – wyroki, którym sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda, gdy opóźnienie uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę,
 • wyroki sądu polubownego, ugody zawarte przed takim sądem,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej – tutaj można wymienić m.in. akty notarialne, w których dłużnik poddaje się egzekucji na określonych warunkach i na rzecz wskazanego w akcie wierzyciela.

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności stanowi potwierdzenie przez sąd, że tytuł egzekucyjny nadaje się do egzekucji. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w drodze postanowienia lub przez opatrzenie pieczęcią.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd na wniosek wierzyciela. Będzie to sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy lub sąd drugiej instancji, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Wniosku o nadanie klauzuli nie trzeba składać w stosunku do nakazów zapłaty, którym sąd nadaje klauzule wykonalności z urzędu niezwłocznie po ich uprawomocnieniu się.

Jeżeli chodzi o tryb nadawania klauzuli wykonalności, to różni się on w zależności od tego, czy tytuł egzekucyjny pochodzi od sądu czy też mamy do czynienia z tytułem egzekucyjnym, który nie został wydany przez sąd nadający klauzulę.

W przypadku gdy tytuł egzekucyjny pochodzi od sądu, sąd umieszcza klauzulę na wypisie orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny. Od wniosku o nadanie klauzuli pobierana jest tylko opłata kancelaryjna, w wysokości 6 zł za każdą stronę. W razie nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności z urzędu nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za klauzulę wykonalności, jak i za odpis nakazu zapłaty (postanowienie SN z 7 grudnia 2005 r., I CA 1/05).

Jeśli tytuł egzekucyjny nie pochodzi od sądu, do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wierzyciel powinien dołączyć ten tytuł, uiszczając jednocześnie opłatę stałą w kwocie 50 zł.

W obu wskazanych przypadkach sąd doręcza tytuł wykonawczy wierzycielowi na adres wskazany we wniosku o nadanie klauzuli wyk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »