Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.05.2008

Fundusze unijne dla początkujących (1)

W latach 2007–2013 trafi do Polski z funduszy Unii Europejskiej ponad 67 mld euro. Te pieniądze będą do wykorzystania przez polskie firmy, samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Być może i Twoja firma lub organizacja mogłaby otrzymać wsparcie. Jeśli odstrasza Cię hermetyczny i niejasny język unijnych dokumentów, nasz przewodnik po funduszach jest dla Ciebie. Zaczynamy od rzeczy podstawowych.

Tzw. Fundusze Strukturalne są instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej i mają na celu zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej (co jest jednym z głównych celów, jakie stawia przed sobą UE). Fundusze są kierowane do tych sektorów gospodarki oraz regionów w UE, które odbiegają od średniego poziomu ekonomicznego UE Dotyczy to obecnie całego obszaru Polski (choć warto pamiętać że takie „słabsze” regiony występują także w krajach „starej” Unii: Grecji, Irlandii, Portugalii, Północnej Skandynawii i Południowych Włoszech).

W latach 2000–2006 istniały cztery Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa a także Fundusz Spójności, który – w odróżnieniu od Funduszy Strukturalnych wdrażany był na poziomie państw, nie regionów (budowa sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym).

Jakie fundusze na lata 2007–2013?

W wyniku reformy polityki spójności liczba Funduszy strukturalnych na lata 2007–2013 została ograniczona. Obecnie są to: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Fundusz Spójności (FS) został włączony do głównego nurtu programowania i będzie w związku z tym podlegał podobnym zasadom, jak Fundusze Strukturalne.

Z kolei Fundusze wspierające inwestycje w zakresie rolnictwa i rybołówstwa zostały wyłączone z Funduszy Strukturalnych i włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Narodowa Strategia Spójności (NSS)

Do jakich obszarów ma być skierowane unijne wsparcie określone zostało w strategicznym dokumencie o urzędowej nazwie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zwanym też Narodową Strategią Spójności (NSS). Dokument ten określa priorytety, obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Narodowa Strategia Spójności wypracowana została przez polską administrację rządową i samorządową (po konsultacjach ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi i innymi) i zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Celem strategicznym NSS jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

Ten cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Są to:  

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Ile Polska dostanie na realizację NSS?

Polsce – największemu beneficjentowi europejskich funduszy – przypadnie prawie 20 proc. unijnych środków przeznaczonych na politykę spójności.

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średniorocznie (do roku 2015) ma być wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5 proc. produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

 • 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,
 • 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa),
 • ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.

Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.

Sposób realizacji Strategii – Programy Operacyjne

Cele Narodowej Strategii Spójności b...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »