Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

27.03.2007

ABC faktoringu (2) – Rodzaje faktoringu

Faktoring to forma finansowania polegająca na wykupie wierzytelności. Została stworzona na potrzeby obrotu gospodarczego. Umowę tę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela.

Podział faktoringu według ryzyka niewypłacalności dłużnika

Najczęściej stosowana klasyfikacja faktoringu dokonywana jest w zależności od tego, kto ponosi ryzyko niewypłacalności dłużnika. Faktoring jest to nabycie przez faktoranta krótkoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika przez faktora lub z przejęciem takiego ryzyka przez niego . Z tego względu wyróżnia się trzy formy faktoringu:

1. faktoring właściwy - faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności; faktor we własnym imieniu i na własny rachunek egzekwuje należność w terminie jej wymagalności (ten rodzaj faktoringu nazywa się również faktoringiem pełnym lub faktoringiem bez regresu),

2. faktoring niewłaściwy, z prawem regresu faktora wobec faktoranta - gdy dłużnik odmówi zapłaty, faktorant musi zwrócić pobrane kwoty wraz z kosztami i sam będzie egzekwować należności (ten rodzaj faktoringu nazywany jest również faktoringiem z regresem lub faktoringiem niepełnym),

3. faktoring mieszany - faktor może ustalić limit kwotowy, do którego wykupuje wierzytelności w trybie faktoringu właściwego (tj. z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika); po przekroczeniu tego limitu zastrzega sobie prawo przeniesienia ryzyka z powrotem na faktoranta.

Faktoring ma za zadanie poprawić płynność finansową przedsiębiorcy w przypadku, gdy stosuje długie terminy płatności lub ma opieszałych płatników. W praktyce najczęściej stosuje się faktoring z regresem. Jest on tańszy niż faktoring z przejęciem ryzyka (bez regresu), bo ten wiąże się z poniesieniem przez klienta kosztów ubezpieczenia należności.

Podział faktoringu ze względu na termin zapłaty

Faktoring ze względu na termin otrzymania zapłaty przez faktoranta od faktora dzielimy na:

1. faktoring dyskontowy - faktorant otrzymuje zapłatę z tytułu przelanej wierzytelności niezwłocznie po przedstawieniu faktur do wykupu (czyli po zawarciu umowy faktoringowej),

2. faktoring zaliczkowy - faktorant otrzymuje zapłatę w terminie wymagalności wierzytelności lub po jej uiszczeniu przez dłużnika; w momencie zawarcia umowy faktor wypłaca jedynie zaliczki na poczet przyszłej zapłaty,

3. faktoring wymagalnościowy - faktorant otrzymuje zapłatę w dniu wymagalności wierzytelności, po otrzymaniu zapłaty od dłużnika lub w innym umownym terminie.

Podział faktoringu ze względu na rodzaj kontrahenta

Faktoring...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »