Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.02.2008

Pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym (2) – Deklaracje

Analiza przepisów art. 136 i 137 Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, że przepisy te nie ograniczają możliwości działania podatnika poprzez umocowanego pełnomocnika w zakresie podpisywania składanych przez niego deklaracji. Pełnomocnik strony, może w jej imieniu podpisywać składane przez nią deklaracje podatkowe. Jednocześnie należy podkreślić, że z dniem 01.01.2007 r. weszły w życie nowe normy prawne, zawarte w art. 80a i art. 80b Ordynacji podatkowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), a dotyczące podpisywania deklaracji przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 80a. § 1 Ordynacji, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Wg § 2, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby (§ 3).

W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym ( § 4).

Stosownie do art. 80b Ordynacji, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

Zastanówmy się jak interpretować powyższe przepisy w praktyce. Wyobraźmy sobie następujący stan faktyczny: spółka akcyjna udzieliła pełnomocnictwa osobie fizycznej do reprezentowania jej spraw przed organami podatkowymi. Czy w związku z udzielonym pełnomocnictwem pełnomocnik może podpisywać deklaracje PCC-1 w imieniu podatnika, czyli spółki? Czy takie uprawnienie wynika bezpośrednio z art.136 Ordynacji?

Obowiązek składania deklaracji PCC-1 wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.), który stanowi, iż podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania spółki akcyjnej uprawniony jest co do zasady jej zarząd. Art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W przedmiotowym stanie faktycznym stroną jest Spółka, a czynnością jest złożenie deklaracji. W związku z tym należy stwierdzić, iż deklaracje PCC-1 mogą być podpisywane przez pełnomocnika spółki. Pełnomocnik, co do zasady, działa w imieniu Spółki i z bezpośrednim dla niej skutkiem. Naturalnie nie bez znaczenia pozostaje treść udzielonego pełnomocnictwa. Jeśli, pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do reprezentowania spółki przed organami podatkowymi, to na podstawie tak skonstruowanego umocowania, pełnomocnik może również reprezentować spółkę akcyjną (podatnika) w czynności podpisania deklaracji.

Kolejn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »