Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (3) - Wniosek

W dwóch poprzednich odcinkach omówiliśmy zasady zwrotu części podatku VAT w związku z niektórymi inwestycjami budowlanymi osób fizycznych oraz limity zwrotu. Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu.

Obligatoryjny wniosek

Zwrot podatku dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej. Możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych ustawodawca uzależnił więc od złożenia wniosku przez podatnika ubiegającego się o taki zwrot. W rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r., wniosek w sprawie zwrotu należy złożyć w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z ustawową definicją, (określoną w art. 2 ust. 4) – ilekroć w ustawie jest mowa o „urzędzie skarbowym” – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. W sytuacji, gdy małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

Wskutek nowelizacji z dnia 19 września 2007 r., zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT, wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 19 września 2007 r. (Dz. U. 07 Nr 192, poz. 1382 zmieniającej ustawę o zwrocie z dniem 1 stycznia 2008 r.).

Ustawodawca precyzyjnie określił warunki formalne wniosku o zwrot podatku. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zwrocie, wniosek taki powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków  obojga małżonków,
2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
3) rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »