Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (1) – Kto jest uprawniony do zwrotu VAT

Od 1 stycznia 2006 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.2005 r. Nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Uzasadnieniem dla wprowadzenia w życie przepisów tej ustawy było zrekompensowanie inwestorom indywidualnym podwyżki podatku VAT z 7% na 22%, która miała miejsce po dniu 1 maja 2004 r. Co istotne, zwrot wydatków finansowany jest z budżetu państwa, a refundacja części wydatków odpowiada kwocie o jaką wzrosła cena brutto materiałów budowlanych.

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: ustawa o zwrocie), mimo stosunkowo krótkiego okresu jej obowiązywania, dwukrotnie została poddana nowelizacji.

Ostatnia nowelizacja, pochodząca z 19 września 2007 r., czyli ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 192, poz. 1382), wprowadziła do omawianej regulacji prawnej zasadnicze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Do najważniejszych z nich należy przedłużenie obowiązywania ulgi na czas nieokreślony przy jednoczesnej zmianie limitów odliczeń z jednorazowych do limitów okresowych – pięcioletnich.

Zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu aktualnie obowiązującym, (tj. od 1 stycznia 2008 r.), zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%.

Stosownie do art. 2 ustawy, zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Jak widać, w wyniku nowelizacji, ustawodawca wyeliminował datę 31 grudnia 2007 r. jako datę zamykającą okres, w którym poniesienie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uprawniało do wnioskowania o ich zwrot. Możliwość ubiegania się o zwrot przedmiotowych wydatków przysługuje więc nadal i nie jest ograniczona w czasie.

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu VAT

Zgodnie z art.1 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ustawa ta reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. A zatem, z powyższego przepisu wynika, że osobami, które mogą dochodzić zwrotu części wydatków poniesionych na inwestycje w budownictwie mieszkaniowym, są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, przy czym należy pamiętać, że uprawnienie do zwrotu związane jest z ponoszeniem wydatków na realizację określonych inwestycji budowlanych.

W praktyce często podmiotami zainteresowanymi otrzymaniem zwrotu są wspólnoty mieszkaniowe. Niestety, jako jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie mogą występować o taki zwrot. Z woli ustawodawcy, przepisy niniejszej ustawy zastosowanie mają jedynie do osób fizycznych.

Zatem, podmiotami uprawnionymi do uzyskania zwrotu VAT są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące przesłanki:

1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

Warto podkreślić, iż w rozumieniu ustawy, budynkiem mieszkalnym jest budynek lub jego część służąca zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Natomiast, przez remont budynku lub lokalu mieszkalnego rozumie się ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »