Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach - część II

Pytanie: Jak dokumentować wydatki sfinansowane funduszami unijnymi?

Ponieważ przepisy unijne w sposób ogólny określają zasady dokumentowania takich wydatków, dla celów dokumentowania wydatków finansowanych funduszami unijnymi należy stosować przepisy wewnętrzne (tj. przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich).

W polskim systemie prawnym przepisami określającymi wymagania co do wartości dowodowej dokumentów księgowych są:

– ustawa o rachunkowości,
– ustawa o podatku od towarów i usług,
– ustawa Ordynacja podatkowa,
– ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych).

Wskazać należy, że dysponenci środków pomocowych bardzo dokładnie sprawdzają podczas kontroli poprawność dokumentacji księgowej, a uchybienia mniejszej wagi mogą być podstawą do zakwestionowania wydatku jako kosztu kwalifikowanego. Większe uchybienia mogą być natomiast podstawą do zakwestionowania całej kwoty sfinansowania.

Pytanie: Czy do polecenia wyjazdu służbowego na terenie kraju należy załączyć dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków?

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.) dodano § 8a.

I tak, od dnia 1 stycznia 2007 roku do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Natomiast dokumentowania nie wymagają należności ustalane w formie ryczałtów.

Co ważne rozliczenie kosztów podróży przez pracownika musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

Pytanie: Czy należy dokumentować należności wypłacane w formie ryczałtów, diety?

Nie. Wliczanie diet do kosztów nie wymaga przedstawiania faktur czy rachunków. W myśl § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.) na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków - tzw. dowody wewnętrzne, określające przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowód taki powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1. imię i nazwisko,
2. cel podróży,
3. nazwę miejscowości docelowej,
4. liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu),
5. stawkę i wartość przysługujących diet.

Pytanie: Czy można zlecić pracownikowi używanie stanowiącego jego własność samochodu do celów służbowych i wliczać w koszty wydatki na zakup paliwa do tego samochodu?

Tak, można zlecić pracownikowi używanie samochodu w celach służbowych i wliczać w koszty wydatki na zakup paliwa do tego samochodu, jednak przy zachowaniu kilku warunków.

Zgodnie z pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »