Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

20.11.2006

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)

Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1. Jakie przepisy regulują działalność ZFŚS?

Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS uregulowane zostały w ustawie z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dodatkowo należy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 ze zm.).

2. Z jakich środków finansowane są wpłaty na ZFŚS?

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Dodatkowo środki Funduszu zwiększa się o:

1. wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,

2. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

3. odsetki od środków Funduszu,

4. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

5. wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,

6. przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych (pomniejszone o koszty sprzedaży lub likwidacji) służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

7. przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji (pomniejszone o koszty sprzedaży lub likwidacji) zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,

8. inne środki określone w odrębnych przepisach.

3. Kto wypłaca świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe bez konieczności tworzenia Funduszu mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Postanowienia takie, u pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, może zawierać regulamin wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie nie tworzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

4. Czy wpłaty z ZFŚS można zaliczyć do kosztów uzyskania?

Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w identyczny sposób definiują pojęcia kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w katalogu wyłączeń z kosztów określonych w art. 16 ust. 1 i odpowiednio art. 23 ust. 1 znajdują się zapisy, które wprowadzają wyjątki od wyłączeń. I tak, kosztem uzyskania przychodów są:

1. podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne przepisy,

2. odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek ZFŚS.

Co istotne, warunkiem zaliczenia powyższych wpłat i odpisów do kosztów jest fizyczne wpłacenie tych środków na wyodrębniony rachunek ZFŚS, bowiem samo zaksięgowanie (bez wpłaty) kosztem być nie może.

Natomiast nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki finansowane z tego Funduszu. Przepisy uznają jednak za koszt wypłacone świadczenia urlopowe.

5. Jakie są zasady i terminy wpłaty środków na ZFŚS?

Równowartość odpisów i zwiększeń na Fundusz naliczonych na dany rok kalendarzowy, pracodawca winien przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września danego roku. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że do dnia 30 maja, pracodawca winien przekazać kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 75% odpisów.

6. Czy w razie potrzeby można wycofać pieniądze w ZFŚS?

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w art. 12a ust.1 wskazują, że kto będąc przedsiębiorcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy lub podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny. Wynika, z tego, że niedopuszczalne jest spożytkowanie zgromadzonych środków na cele bieżącej działalności niezwiązanej z działalnością socjalną.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »