Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

23.11.2006

Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy

Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.

Poniżej prezentujemy Państwu opinię Lewiatana w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy (w zakresie telepracy), która została zaprezentowana na Forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz przekazana decydentom odpowiedzialnym za stosowne zmiany w Kodeksie pracy:

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy (w zakresie telepracy)

W skali całej gospodarki konieczne jest dążenie do zmiany sposobu myślenia o telepracy. Do dziś w Polsce ciągle jeszcze dominuje bardzo konserwatywne podejście do relacji pracodawca-pracownik. „Elastyczność” jest bardzo często postrzegana jako zjawisko negatywne, związane z niekorzystnymi dla pracownika praktykami zatrudniania, mającymi na celu m.in. zmniejszenie ponoszonych przez pracodawcę kosztów pracy (np. obciążeń socjalnych). Tymczasem modele pracy elastycznej stosowane w krajach rozwiniętych od szeregu lat opierają się na równoważności stanowiska telepracownika i pracownika „tradycyjnego” np. pod względem bezpieczeństwa socjalnego, wynagrodzenia, udziału w szkoleniach itp., jednocześnie dostarczając korzyści zarówno po stronie pracodawcy – głównie w postaci zwiększenia efektywności oraz redukcji kosztów, jak i po stronie pracownika – umożliwiając lepsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Sprzyja także ograniczeniu zjawiska dyskryminacji w zatrudnieniu, zwłaszcza ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.

Propozycje uregulowania telepracy w polskim prawie pracy powinny być oparte na następujących zasadach:

1. Należy dążyć do implementacji zapisów Ramowego Porozumienia w Sprawie Telepracy z dnia 16 lipca 2002 r. zawartego pomiędzy europejskimi partnerami społecznymi.
2. Należy uwzględnić dorobek dialogu społecznego prowadzony w ramach Okrągłego Stołu Dialogu Społecznego na rzecz Integracji Europejskiej (OSDSIE).
3. Wprowadzając ramy telepracy do Kodeksu pracy należy unikać regulacji, które mogą ograniczać rozwój tej formy pracy w Polsce.

Uwagi PKPP Lewiatan zgodne są z wyżej wymienionymi zasadami, a także uwzględniają dotychczasowy kierunek rozwoju telepracy na świecie.

ASPEKTY ROZWOJU TELEPRACY

Rozwój telepracy nie byłby możliwy bez rosnącego zastosowania technologii teleinformatycznych. Choć jej początki sięgają lat 70-tych XX wieku, telepraca upowszechniła się wraz ze zwiększeniem dostępu do Internetu – w katach 90-tych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego pociągnął za sobą przeobrażenia w sferze stosunków społeczno-gospodarczych; narodziła się nowa globalna gospodarka bazująca na wiedzy, sprawnym przepływie informacji i szerokich możliwościach jej zastosowania.

Dzięki tak szybkiemu rozwojowi usług i możliwości telekomunikacyjnych rośnie również popularność telepracy. W 1999 roku w 15 państwach Unii Europejskiej pracowało, przynajmniej 1 pełny dzień w tygodniu, około 6 mln stałych telepracowników; w tym samym czasie w USA było ich 9,3 mln1. Statystyki z roku 2000 pokazują, że w Stanach Zjednoczonych liczba ta wzrosła do ok. 16,5 mln.2

Późniejsze badanie, przeprowadzone pomiędzy 30 lipca a 10 sierpnia 2001 roku w USA, wskazało na wzrost liczby telepracowników do 28,8 mln. Stanowili oni 17% ogółu, w tym kraju. Jeden na pięciu Amerykanów wybierał pracę w systemie telepracy. Powyższe badanie wskazało również, że Telepracownicy w większości byli bardziej usatysfakcjonowani pracą, efektywniejsi, a także bardziej lojalni w stosunku do swoich pracodawców.3 Podczas przeprowadzania badania zatrudnionym w sposób tradycyjny pracownikom ankieterzy zadawali pytanie: czy skorzystaliby z możliwości pracy w domu, gdyby mieli taką okazję? Odpowiedzi były następujące:

- 39% respondentów było zainteresowanych takim rozwiązaniem,
- 31% „czuło”, że skorzystałoby z takiej możliwości,
- 10% wahało się, czy przyjęłoby taką propozycję,
- 20% odniosło się sceptycznie do tego sposobu zarobkowania.

Ponadto niemal połowa badanych pracujących w domu wykonywała więcej niż jedną formę telepracy. Prawie 80% amerykańskich telepracowników było bardzo przywiązanych tego sposobu zarobkowania i wiązało z nim swoją przyszłość. Więcej niż 2/3 badanych telepracowników wyraziło olbrzymią satysfakcję z tak wykonywanej pracy.

Wśród krajów Unii Europejskiej telepraca podejmowana jest najczęściej w Skandynawii: w Szwecji i Finlandii zatrudnieni w tej formie stanowią około 15% całej siły roboczej, w Danii – 11%. Uważa się, że przyczynia się do tego wysoka jakość i relatywnie niska cena nowych technologii oraz sprzyjające warunki ekonomiczne.

Również w krajach Beneluksu telepracownicy stanowią znaczący procent siły roboczej: w Holandii – 14%, w Belgii – 11%. W obu tych krajach stosowana polityka rynku pracy równoważy stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia z elastycznością, która ułatwia wprowadzenie innowacyjnych form zarobkowania.

Telepraca jest najmniej popularna w Hiszpanii, Portugalii i Grecji (ok. 2% siły roboczej), gdzie znajduje się dopiero na etapie prób i eksperymentów. Krajem o relatywnie niewielkim odsetku telepracowników jest również Francja, w której, mimo utworzenia w 1997 r. krajowego stowarzyszenia ds. telepracy oraz powszechnej dyskusji w prasie, przedsiębiorstwa nie dostrzegają jeszcze korzyści z wprowadzania tego sposobu organizacji czasu i pracy.

W nowych państwach UE telepraca – jak wynika z raportu Komisji Europejskiej – telepraca jest jeszcze słabo rozwinięta. Ocenia się, iż rozwój tej formy zatrudnienia w Europie Środkowej i Wschodniej jest obecnie na takim etapie, na jakim był w krajach Europy Zachodniej ok. 5-10 lat temu.

W Polsce ten model organizacji pracy jest nadal słabo znany lub jeszcze niedoceniany przez większość firm. Wynika to głównie z:

- mentalności pracodawców i zarządzających firmami,
- tradycyjnego sposobu zarządzania (pozytywny wyjątek stanowią firmy związane z Internetem),
- niskiego poziomu zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w polskich przedsiębiorstwach.

Telepraca nie znajdzie szerszego zastosowania jeśli praca nie przestanie być mierzona liczbą godzin spędzonych w biurze, a zacznie być oceniana według produktywności pracownika. Nie można jednak zapomnieć o tym, że nie bez znaczenia pozostają wciąż stosunkowo wysokie koszty usług telekomunikacyjnych i nowoczesnego wyposażenia stanowiska pracy.

Z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”4 w listopadzie i grudniu 2005 roku przez Sopocką Pracownię Badań Społecznych na próbie około tysiąca firm wynika, że 16% przedsiębiorstw w Polsce stosuje telepracę. Tę metodę pracy wdrożyły najczęściej tzw. mikro firmy (zatrudniające do 9 osób)

Badane przedsiębiorstwa, deklarujące wykorzystywanie telepracy, stosują ją najczęściej do zadań związanych z:

- finansami - w 33 % (przedsiębiorstw deklarujących stosowanie telepracy);
- grafiką komputerową - 28 %;
- księgowością - 25 %;
- usługami prawniczymi – 22 %;
- projektami techniczno-inżynierskimi - 18 %;
- systemami informatycznymi - 16 %;
- pracami edytorsko-redaktorskimi - 14 %;
- badaniami marketingowymi lub społecznymi - 11 %;
- przygotowaniem projektów architektonicznych - 9 %;
- usługami marketingowymi (copywriting) - 6 %;
- tłumaczeniami - 3 %;
- działaniami public relat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »