Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

19.10.2006

Fundusze strukturalne: Sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

18 października 2006 roku, na 26 posiedzeniu, Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ustawa określa podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb współpracy między nimi, podstawowe instrumenty służące realizacji tej polityki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Regulacja jest niezbędna m.in. do realizacji programów operacyjnych, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013. Stosowana będzie także do innych programów rozwojowych. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawiera m.in. definicję polityki rozwoju, wymienia obszary wsparcia, w jakich jest ona prowadzona, wskazuje organy ją prowadzące. Określa tryb przyjmowania strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych, a także tryb ustanawiania i realizacji programów operacyjnych.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest pierwszym kompleksowym rozwiązaniem, które dotyczy sposobu prowadzenia polityki rozwoju i odnosi się do wszystkich podmiotów realizujących tę politykę i wszystkich źródeł jej finansowania.

Przepisy zawarte w ustawie będą miały jedynie ograniczone zastosowanie do programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia koordynacji realizacji polityki rozwoju na poziomie strategicznym.

Polityka rozwoju
Polityka rozwoju zdefiniowana jest jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych przez władze publiczne, w celu zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Zgodnie z uchwaloną ustawą polityka rozwoju dotyczy zwłaszcza:

- ochrony środowiska i ochrony przyrody;
- ochrony zdrowia;
- promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków;
- rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
- rozwoju miast i obszarów wiejskich;
- tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej;
- rozwoju nauki i zwiększenia innowacyjności gospodarki;
- rozwoju zasobów ludzkich;
- tworzenia nowych miejsc pracy;
- tworzenia i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej;
- wspierania i unowocześniania instytucji państwa;
- wspierania przedsiębiorczości;
- wspierania wzrostu gospodarczego;
- zwiększania konkurencyjności gospodarki.

Metody realizacji tej polityki zostaną określone w strategiach rozwoju, a uszczegółowione w programach operacyjnych. Strategiami rozwoju będą: strategia rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw, strategie rozwoju lokalnego. Za realizację polityki rozwoju odpowiadać będą: w skali kraju – Rada Ministrów, w regionach – samorządy województw, na poziomie lokalnym – samorządy powiatowe i lokalne.

Strategia Rozwoju Kraju
Nadrzędną pozycję ustawa przypisuje Strategii Rozwoju Kraju, która określa podstawowe kierunki rozwoju Polski w okresie co najmniej 7 lat i przynajmniej raz na cztery lata będzie aktualizowana. Realizacji SRK i strategii sektorowych będą służyły krajowe programy operacyjne, a strategii województw – regionalne programy operacyjne.

W przypadku, gdy cele rozwoju mogą być osiągnięte przez dwa lub więcej skoordynowane tematycznie programy operacyjne, możliwe jest tworzenie planów wykonawczych. Przewiduje się, że dla realizacji SRK może powstać kilka planów wykonawczych, dotyczących ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »