Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

17.08.2006

Ordynacja podatkowa po zmianach

16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).

Zmiany w Ordynacji Podatkowej dotyczą składania podań i zeznań podatkowych w drodze elektronicznej. W formie elektronicznej będzie można także zgłaszać w określonych przypadkach żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia i wnioski. Do ordynacji wprowadzono przepisy o elektronicznych doręczeniach i poleceniach płatniczych. W ustawie pojawiły się nowe delegacje dla Ministra Finansów do wydawania rozporządzeń normujących kwestie związane ze stosowaniem systemu e-podatków.

Wprowadzenie środków komunikacji elektronicznej ma na razie charakter pilotażowy - nowe możliwości dotyczą na razie tylko dwóch deklaracji i około 7,5 tys. tzw. dużych podatników. Zmieniona 15.08.2006 r. ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawa o podpisie elektronicznym przesuwa termin dla organów władzy publicznej, w którym powinny one umożliwić wnoszenie podań i wniosków i dokonywanie innych czynności dla których prawo zezwala na taką formę - do 1.05.2008 rok. Tak więc na razie sposób dokonywania rozliczeń podatkowych dokonywanych z gminami pozostanie bez zmian.

Wprowadzone do ordynacji zapisy dla większości pozostaną przez dłuższy czas nieistotne. Dla wszystkich, którzy chcieliby się ze zmianami zapoznać szczegółowo, poniżej publikujemy tekst ustawy zmieniającej po uwzględnieniu ostatniej korekty.

Publikowany w dziale aktów prawnych tekst Ordynacji Podatkowej uwzględnia już zmiany wprowadzone poniższą ustawą.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg)

(Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2 sierpnia 2005 r., Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10.08.2006 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732) wprowadza się następujące zmiany:

...

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Art. 3a. § 1. Podania oraz deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji lub podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.";

3) dodaje się art. 3b—3d w brzmieniu:

„Art. 3b. § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać:

1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach,

2) jeden podpis elektroniczny.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektroniczne...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »