Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

02.10.2007

Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN

Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.

Spis treści:

1. Ogólne informacje dotyczące wydatków na reprezentację — ugoszczenie
2. Prezesi zarządu bez statutu wspólnika nie są automatycznie zależnymi zatrudnionymi
3. Reforma zdrowia 2007
4. Brak ukrytej wypłaty zysku w przypadku rekompensaty za wieloletni niewykorzystany urlop przez wspólnika-prezesa
5. Dodatki za pracę w niedziele, święta, pracę dodatkową i w godzinach nocnych jako ukryta wypłata zysku
6. Ustawa o oddelegowywaniu pracowników także do sprzątania budynków
7. Rozwiązanie rezerwy oszczędnościowej w związku ze zbyciem/likwidacją przedsiębiorstwa regularnie podnosi „uprzywilejowany podatkowo” zysk ze zbycia/likwidacji
8. Zasiłek rodzinny: Wybór klasy podatkowej i kwoty niepodlegające opodatkowaniu
9. Uznanie podatkowe umów pomiędzy członkami rodziny
10. Numer Identyfikacji Podatkowej do 1.07.2007 r.
11. Zatrudnianie uczniów
12. Odpowiedzialność poręczycielska głównego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o oddelegowywaniu pracowników

1. Ogólne informacje dotyczące wydatków na reprezentację ugoszczenie

W czasie kontroli zakładowych rachunki na reprezentację ciągle znajdują się w obszarze zainteresowań administracji finansowej. Aby móc uwzględnić te wydatki przy odliczaniu kosztów uzyskania przychodów i zgłoszeniu podatku obrotowego, należy spełnić określone warunki, na które chcemy jeszcze raz zwrócić uwagę.

Kosztami reprezentacji są nakłady na posiłki, napoje i inne przeznaczone do szybkiej konsumpcji używki, przede wszystkim wyroby tytoniowe, które są udostępnione w ramach ugoszczenia partnerów handlowych/biznesowych. Również uboczne koszty, jak np. napiwki i opłaty za garderobę, są uznawane jako koszty reprezentacji. Ugoszczenie nie musi znajdować się na pierwszym miejscu. Można np. zaprosić partnera handlowego do teatru i potem go ugościć.

Ugoszczeniem nie może być sytuacja, gdy w czasie wizyty w nocnym lokalu podczas przedstawienia konsumowane są wprawdzie dania i napoje, jednak wydatki za ich konsumpcję pozostają w oczywistej sprzeczności z ich rzeczywistą wartością.

Nie ma ugoszczenia/reprezentacji w przypadku małych poczęstunków z okazji zakładowych spotkań jak degustacji produktów/towarów. Te koszty odlicza się w 100%.

Prywatne koszty ugoszczenia nie mogą być podstawą do odliczenia. Obowiązuje to również wtedy, gdy np. zaprosimy swoich kontrahentów i współpracowników z okazji urodzin, czyli prywatnej uroczystości.

Również tylko w wyjątkowych przypadkach wydatki/koszty ugoszczenia występujące w domu prywatnym podatnika mogą być odliczone, np. podejmuje on zagranicznych gości, których nie zwykło się przyjmować w restauracji i proponować noclegu w hotelu, np. w związku ze stanem zdrowia partnera lub gdy rozmowa powinna zostać objęta tajemnicą.

Od 01.01.2004 podatnicy mogą odliczyć jako koszty uzyskania przychodu tylko 70% udokumentowanych i odpowiednich kosztów ugoszczenia. Podatek naliczony można odliczyć w 100%.

Koszty ugoszczenia należy w razie potrzeby podzielić na część nieodpowiednią niemożliwą do odliczenia i na część odpowiednią, dla której odliczenie jest możliwe. Przy kontroli odpowiedniości bierze się pod uwagę przede wszystkim wielkość przedsiębiorstwa, wysokość obrotu i zysku, zakres i intensywność kontraktów jako znaczenie nakładu dla sukcesu transakcji. Również kosztowne ugoszczenie może być odpowiednie w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy podatnik chce uzyskać kontakty handlowe przeciw mocnej konkurencji lub chce osiągnąć zawarcie dużego zlecenia. W przypadku kontroli należy ustalić przypadek ugoszczenia, również wtedy gdy ten sam partner będzie przyjmowany kilka razy w roku. Kwota 50 do 100 euro nie będzie raczej podważana.

Podatnik musi m.in. podać pisemnie dane dotyczące spotkania i jego uczestników oraz szczegółowy rachunek z restauracji (z bieżącym numerem rejestrującym) — konieczne są konkretne dane, ogólne dane jak „jedzenie służbowe” lub „opieka nad klientem” nie wystarczą. Dowód księgowy zawierający pisemne dane należy sporządzić w krótkim czasie i przechowywać 10 lat.

Koszty ugoszczenia należy wykazać na oddzielnym koncie lub w oddzielnej rubryce spisu wydatków/kosztów.

2. Prezesi zarządu bez statutu wspólnika nie są automatycznie zależnymi zatrudnionymi

Prezesi zarządu, którzy nie mają udziału kapitałowego w spółce, dla której pracują, mają z reguły niezależny stosunek zatrudnienia. Ale jeżeli prezes zarządu ma „panujący wpływ” na przedsiębiorstwo również bez bycia wspólnikiem, to według wyroku Heskiego Krajowego Sądu Społecznego należy wyjść od samodzielnej działalności, która nie jest obowiązkowo objęta ubezpieczeniem społecznym.

Sędziowie z Darmstadt uznali szczególne okoliczności jako odpowiednie, te które przemawiają za samodzielną działalnością mimo brakującego statusu wspólnika.

W ten sposób prezes zarządu podlega czysto formalnie prawu dyrekcji wspólników, faktycznie nie podlega ani pod organizacyjnym lub finansowym, ani administracyjnym względem prawu wydawania poleceń. Również bez kapitału początkowego ma on znaczący wpływ na wydarzenia przedsiębiorstwa i prowadzi je według własnego toku myślenia. W centralnym zakresie przedsiębiorstwa dysponuje on jako jedyna osoba konieczną wiedzą i dlatego sam jest za to odpowiedzialny. Na podstawie jego rzeczywistego wpływu na przedsiębiorstwo jego działalność jest traktowana jako samodzielna i w związku z tym wolna od obowiązku ubezpieczenia społecznego.

Ponieważ orzecznictwo sądu najwyższego do tej pory traktowało prezesów zarządu jako osoby samodzielne/prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, którzy albo posiadają udziały w kapitale zakładowym spółki lub stosunek rodzinny do udziałowców, przypadek ten został poddany zasadniczej rewizji.

3. Reforma zdrowia 2007

Po tym jak Bundestag uchwalił 02.02.2007 ustawę dla wzmocnienia konkurencji w dziedzinie ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, Bundesrat przyjął w dniu 16.02.2007 reformę zdrowia. W związku z tym ustawa jak zaplanowano może wejść w życie 01.04.2007. Niektóre uregulowania, jak wprowadzanie funduszu zdrowia i zmian prawa prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, staną się skuteczne dopiero później.
Dla poszczególnych innowacji przewidziano następujący harmonogram, który – w związku z licznymi zmianami – powinien być tutaj wymieniony tylko punktowo:

02.02.2007: Zmiana dobrowolnie ustawowo ubezpieczonych (ubezpieczenie GKV) na prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV).

· Zmiana na PKV jest możliwa tylko według tzw. regulacji trzyletniej. Mówi ona, że regularne wynagrodzenie za pracę musi przekroczyć w trzech następujących po sobie latach granicę obowiązkowego ubezpieczenia. Obowiązek GKV kończy się wraz z upływem trzeciego roku, gdy wynagrodzenie w następnych roku przekracza również obowiązkową granicę. Oznacza to dla wszystkich, którzy nie są ubezpieczeni prywatnie i chcieliby zmienić formę ubezpieczenia na PKV, że muszą otrzymywać następujące minimalne wynagrodzenie brutto: w roku 2004 = 46.350 EUR, w roku 2005 = 46.800 EUR, w roku 2006 = 47.250 EUR i w roku 2007 = 47.700 EUR. Jeżeli ktoś w jednym w tych lat nie osiągnie koniecznego wynagrodzenia, nie może w roku 2007 wymówić ustawowego ubezpieczenia w kasie chorych i ubezpieczyć się prywatnie.

· Wszyscy ubezpieczeni w GKV, którzy wymówili swoje ustawowe ubezpieczenie zdrowotne do 02.02.2007 i przekroczyli granicę obowiązkowego ubezpieczenia (47.700 Euro rocznego wynagrodzenia brutto 2007), mogą jednak zmienić swoją formę ubezpieczenia na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

01.04.2007: Obowiązek ubezpieczenia / ochrona ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym

· Obowiązek ubezpieczenia w GKV dla osób bez zabezpieczenia w przypadku choroby / schorzenia, które wcześniej podlegało ustawowemu ubezpieczeniu.

· Możliwe jest obniżenie minimalnej składki ubezpieczenia zdrowotnego dla samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.

Opieka medyczna

· Rozpowszechnianie ambulatoryjnej opieki przed szpitale
· Szczepienia i kuracje dla ojców / matek i dzieci są świadczeniami obowiązkowymi
· Wzmocnienie zakładowej opieki zdrowotnej
· Zdolność zwrotu domowej opieki zdrowotnej we wspólnotach mieszkaniowych i innych nowych formach wspólnego mieszkania.
· Obowiązek certyfikacji urządzeń
· Finansowy udział ubezpieczonych w dodatkowych kosztach w zabiegach indywidualnych (np. operacje plastyczne)

Zintegrowana opieka

· Wspieranie zintegrowanej opieki
· Połączenie / zgranie ubezpieczenia opiekuńczego w zintegrowaną opiekę
· Przekazanie pojedynczych lekarstw potrzebującym pacjentom.

Możliwości wyboru dla ubezpieczonych

· Nowe taryfy do wyboru dla szczególnych ubezpieczonych, samodzielnego udziału ubezpieczonego w kosztach ubezpieczenia (franszyza) i zwrot kosztów.

01.07.2007: Ochrona ubezpieczenia w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

· Poprawiona taryfa standardowa dla nieubezpieczonych, których należy przyporządkować do systemu PKV.

01.07.2008: Związek kas chorych

· Organizacja nadrzędna / Związek zastępuje związki kas chorych
· Założenie medycznej służby na poziomie federalnej przez organizację nadrzędną.

01.11.2008: Składki ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

· Ustawowe ustalenie ogólnej i jednolitej składki

01.01.2009: Obowiązek ubezpieczenia

· Obowiązek ubezpieczenia dla wszystkich
· Wprowadzenie bazowej taryfy w PKV.

PKV jest zobowiązana, zaoferować za płatność składek taryfę bazową, której zakres świadczeń jest porównywalny z zakresem GKV. Nie mogą być pobierane dopłaty za ryzyko.

· Możliwość zmiany na taryfę bazową dowolnego przedsiębiorstwa PKV (do 30.06.2009).

Osoby posiadające już prywatne ubezpieczenie zdrowotne mogą do 30.06.2009 zmienić je na taryfę bazową wybranego przez siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Osoby od 55 roku życia lub nie mające już możliwości wykazania składki ubezpieczeniowej mogą również potem zmienić taryfę bazową; jednakże tylko w obrębie danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Osoby zawierające nową umowę ubezpieczeniową w ramach PKV po 01.01.2009 mają prawo zmiany na taryfę bazową...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »