Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

12.06.2007

Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski

5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.

JEDNO OKIENKO

Wg komunikatu Rady Ministrów

Wszystkie formalności związane z rejestracją będzie można załatwić w tzw. „jednym okienku”. Propozycja rządu zakłada, że miejscem rejestracji działalności gospodarczej będzie urząd skarbowy, a gminna ewidencja działalności gospodarczej zostanie zlikwidowana.

Według projektu, zarejestrowanie działalności będzie bezpłatne, natomiast za każdą zmianę wpisu urząd skarbowy pobierze opłatę w wysokości 25 zł.

W „jednym okienku”, obok zarejestrowania działalności gospodarczej, będzie można złożyć m.in. wniosek o rejestrację w ZUS.

Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady szybkości i prostoty postępowania rejestracyjnego. Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji zarówno w sposób tradycyjny, jak i w sposób elektroniczny. Wnioski będą rozpatrywane odpowiednio w ciągu 5 lub 3 dni. Obecnie wnioski składane są w sposób tradycyjny, a ich rozpatrywanie trwa średnio 30 dni.

KOMENTARZ LEWIATANA:

Tzw. jedno okienko nie jest autorskim pomysłem obecnego rządu, gdyż formalne jego ramy zostały wprowadzone już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej sdg) w 2004 r.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.:

1) Jedno okienko do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych było przewidziane w gminie właściwej wg miejsca zamieszkania rejestrującej się osoby fizycznej (art. 23 sdg).
2) Zgodnie z treścią art. 27 sdg, przewidywany był również jeden wniosek do rejestracji, którego wzór zgodnie z treścią art. 43 sdg miał określić minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji w drodze rozporządzenia.
3) Wniosek o wpis do ewidencji mógł być złożony osobiście w urzędzie gminie, wysłany listem poleconym (art. 27 ust. 5 sdg), albo złożony w formie elektronicznej (art. 40 sdg).
4) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 sdg decyzję o wpisie o ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

Nieprawdą jest informacja, iż rejestracja osób fizycznych w gminach trwa obecnie 30 dni. Zgodnie z raportem Banku Światowego dane te odnoszą się do rejestracji w Polsce spółek prawa handlowego, w których to przypadku cały proces organizacji spółki i rejestracji jest o wiele bardziej skomplikowany. Z informacji PKPP Lewiatan wynika, iż wiele gmin rejestruje w ostatnim czasie przedsiębiorców od ręki. W wielu przypadkach rejestracja odbywa się już elektronicznie i nie trwa dłużej niż 1 dzień.

5) Art. 44 sdg przewiduje możliwość złożenia żądania o wpis do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP), zgłoszenia płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS). Ewidencja działalności gospodarczej (art. 45 sdg) przesyła ww. wniosek do właściwych organów niezwłocznie po dokonaniu wpisu, m.in. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z odpisem decyzji o wpisie lub postanowienia o wpisie.

Ww. rozwiązania miały wejść w życie już 1 stycznia 2007 r. Pod koniec 2006 r. rząd przygotował nowelizację ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która wydłużyła okres vacatio legis na wejście w życie przepisów o jednym okienku do 1 października 2008 r.

Termin rejestracji. Projekt z Pakietu Kluski proponuje wydanie decyzji o nadaniu NIP i wpisie do ewidencji nie później niż 5 dni roboczych, jeżeli wniosek został złożony na piśmie albo 3 dni roboczych jeżeli wniosek był złożony w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jeśli wniosek zostanie wysłany przez internet (formularz elektroniczny) – bez podpisu elektronicznego – wniosek i załączniki powinny być podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę w obecności urzędnika skarbowego w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku; W związku z powyższym, termin 3 dni do rejestracji nie ma możliwości realizacji. Pogarsza to zatem sytuację przedsiębiorców, w stosunku do już obecnego stanu prawnego.

PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI W EWIDENCJI I KRS

Wg komunikatu Rady Ministrów

Projekt nowelizacji wprowadza nowy podział na przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji oraz tych, którzy będą wpisywani do rejestru przedsiębiorców. Do ewidencji, prowadzonej przez urzędy skarbowe, mają być wpisane osoby fizyczne. Natomiast do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe, obok podmiotów dotychczas tam wpisywanych – osoby fizyczne, których przychody netto w ostatnich dwóch latach osiągały po co najmniej 800 tys. euro.

KOMENTARZ LEWIATANA:

Takie rozwiązanie nie rozwiązuje problemu rejestracji, gdyż sam fakt przechodzenia na pełną księgowość na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o rachunkowości jest dość problematyczny, w szczególności dla wielu firm MSP. Obecnie w Sejmie znajduje się projekt noweli przepisów o rachunkowości właśnie w tym zakresie (podwyższenie progu 800 tys. Euro do 1200 tys. Euro). Ze względu na różnice kursów, taka zmiana wydaje się bardzo potrzebna, gdyż obecne przepisy stawiają polskich MSP w niekorzystnej sytuacji. Zwłaszcza przedsiębiorcy mali i średni prowadzący działalność usługową szybko osiągają wysokie obroty, pomimo niewielkich dochodów i w związku z powyższym podlegają obowiązkowemu przejściu na pełną księgowość. Przerejestrowywanie do KRS i poddanie MSP po ten reżim może okazać się dla nich bardzo uciążliwe.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wg komunikatu Rady Ministrów

Nowe prawo wprowadza także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który rozlicza się w formie karty podatkowej. Zawieszenie działalności będzie możliwe na okres od 1 do 10 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie musiał płacił składek na ubezpieczenie społeczne, uiszczać zaliczki na poczet podatku dochodowego, ani składać deklaracji podatkowych. Rozwiązanie to pomoże zwłaszcza drobnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność sezonową. Zawieszenie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia w tym czasie pracowników.

KOMENTARZ LEWIATANA:

Takie rozwiązanie budzi liczne wątpliwości PKPP Lewiatan, szczególnie z punktu widzenia zgodności tej regulacji z Konstytucją RP. Zgodnie bowiem z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, nie można w ramach jednej grupy, w tym przypadku przedsiębiorców, różnicować ich praw, tak jak to obecnie przewiduje przedmiotowy projekt. Ograniczenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą mogli zawieszać działalność gospodarczą do jedynie przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej (tylko ok. 150 tys. przedsiębiorców) i jeszcze na dodatek nie zatrudniają pracowników, jest bardzo poważnym ograniczeniem, w związku z czym zaproponowane przez rząd rozwiązanie już w tej chwili nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców w tym zakresie.

Projekt przyjęty przez rząd przewiduje również, iż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca jest co prawda zwolniony z obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego, z wyjątkiem ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »