Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

12.01.2006

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 14 stycznia 2006 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Niektóre ze zmian zawartych w powyższej noweli weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2006 r. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą nie tylko świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracodawców, ale także świadczeń wypłacanych przez organ właściwy (urząd miasta lub gminy). Poniżej przedstawiamy zmiany, które wchodzą 14 stycznia, a które dotyczą świadczeń realizowanych przez pracodawców zobowiązanych ustawowo do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Zmiany warunków przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia te przysługują osobom uprawnionym, a mianowicie obywatelom polskim i cudzoziemcom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.:

- cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Tym samym przebywanie w wymienionych okresach poza terytorium RP nie pozbawia prawa do zasiłku rodzinnego (warunek ten był wymagany przepisami obowiązującymi do 13 stycznia 2006 r.).

Zmiana katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu

Od 14 stycznia 2006 r. pełny katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przedstawia się następująco. Za utratę dochodu uznaje się utratę spowodowaną jedną z następujących okoliczności:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

- nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu poszerzony został zatem o następujące przypadki: utratę stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Ponadto w nowym brzmieniu przepis określił, że nie jest utratą dochodu utrata renty przyznanej rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego. Nie jest także utratą wydzierżawienie gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a ustawy - do 13 stycznia 2005 r. okoliczności te uznawane były za utratę dochodu.

Zmiana katalogu okoliczności uznawanych za uzyskanie dochodu

Od 14 stycznia 2006 r. pełny katalog okoliczności uznawanych za uzyskanie dochodu przedstawia się następująco. Za uzyskanie dochodu uznaje się uzyskanie spowodowane jedną z następujących okoliczności:

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia l...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »