Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.03.2010

Ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową a PIT

Pytanie podatnika: Czy wartość zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 23 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania polisy ubezpieczeniowej opłacanej przez pracodawcę za pracownika wyjeżdżającego w zagraniczną podróż służbową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania polisy ubezpieczeniowej opłacanej przez pracodawcę za pracownika wyjeżdżającego w zagraniczną podróż służbową.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych i nawigacyjnych na statkach. W związku z charakterem działalności pracownicy spółki bardzo często wyjeżdżają w podróże służbowe poza granice kraju. W celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. - w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej poza granicami kraju spółka wykupuje dla pracowników polisy ubezpieczeniowe. Polisy te obejmują swoim zakresem kraje Europy lub cały świat. Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przedmiotowe ubezpieczenia obejmują: koszt leczenia ubezpieczonego, usługi assistance w wariancie podstawowym lub rozszerzonym, odpowiedzialność cywilną, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego ubezpieczonego. Z umowy ubezpieczenia wyłączona została odpowiedzialność z tytułu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

W przypadku zaistnienia sytuacji objętej ubezpieczeniem następuje wypłata świadczeń w sposób poniżej opisany:

1. W przypadku kosztów leczenia - osobie lub firmie, która poniosła koszty leczenia. Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia nakazują ubezpieczonemu zgłoszenie nagłego zachorowania do centrum alarmowego, które następnie koordynuje uzyskanie pomocy. Koszty leczenia powinny być bezpośrednio przeniesione na towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 50,00 euro, a kontrakt z centrum alarmowym jest utrudniony towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszcza możliwość osobistego pokrycia kosztów leczenia, które następnie zostaną zwrócone na podstawie przedłożonych rachunków oraz dokumentacji lekarskiej.
2. W przypadku usług typu assistance, które obejmują m.in. organizację kosztów leczenia, dostarczenia leków, transportu ubezpieczonego do kraju, transportu zwłok do kraju lub pochówek za granicą, organizację i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby delegowanej na zastępstwo zwrot kosztów wypłacany jest bezpośrednio wykonawcom usług lub osobie (firmie), która poniosła koszty.
3. W przypadku odpowiedzialności cywilnej - odszkodowanie przysługuje osobie (firmie), której ubezpieczony wyrządził szkodę.
4. W przypadku utraty, zniszczenia bagażu podróżnego - osobie występującej z roszczeniem. Ubezpieczenie to nie dotyczy utraty sprzętu komputerowego oraz innej elektroniki.

Zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawcę zasadami każdy pracownik wyjeżdżający w zagraniczną podróż służbową podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość zapłaconych składek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy wartość zapłaconych składek nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie można ich potraktować jako przychodów ze stosunku pracy ani jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dla pracownika obowiązkowe - Wnioskodawca - występuje tutaj w roli ubezpieczającego,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100