Karty przedpłacone finansowane z ZFŚS i zwolnienie z podatku dochodowego

Interpelacja nr 13008 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 22 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła m.in. zmianę treści art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy. Znowelizowany przepis zwalnia od podatku wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W świetle nowego brzmienia powyższego przepisu należy stwierdzić, iż zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają świadczenia pieniężne oraz świadczenia rzeczowe, z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. W mojej ocenie w katalogu świadczeń pieniężnych znajdują się również wszelkiego rodzaju karty przedpłacone.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z definicjami, jakie podaje Słownik Języka Polskiego, świadczenie to przedmiot zobowiązania lub uprawnienia, to obowiązek wykonania lub przekazania czegoś na czyjąś rzecz. Semantyczne zaś znaczenie słowa ˝pieniężne˝ należy odczytywać - zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego - jako mające związek z pieniądzem, wypłacane w pieniądzach. Obok tradycyjnego sposobu przekazywania świadczeń pieniężnych w postaci banknotów i monet bądź uznania rachunku bankowego za świadczenie pieniężne należy również uznać pieniądz elektroniczny. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych,

b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,

c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji,

d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,

e) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.

W ujęciu funkcjonalnym karta przedpłacona jest w istocie świadczeniem pieniężnym (nawet wówczas, gdy nie spełni warunków do uznania za pieniądz elektroniczny). Należy bowiem wskazać, iż karta przedpłacona może zostać uznana za narzędzie, które upoważnia do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Odróżnia to kartę przedpłaconą od bonów, które - jako znaki legitymacyjne - mają określoną wartość pieniężną. W przypadku dokonywania zakupu za pomocą bonów za zapłatę służy tenże bon, natomiast w przypadku karty przedpłaconej karta jest jedynie narzędziem umożliwiającym wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, natomiast sama zapłata następuje w wyniku transferu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku karty na rachunek bankowy sprzedawcy. Słuszny wydaję się również pogląd, że karta sama w sobie nie inkorporuje praw majątkowych. Dla potwierdzenia tego faktu można rozważyć wprowadzenie możliwości ˝awaryjnego˝ wykorzystania środków w przypadku np. zgubienia karty. Transakcje przy użyciu tego rodzaju kart są autoryzowane do wysokości salda na specjalnym, technicznym rachunku, który należy zasilić przed użyciem karty. Taka karta nie musi być personalizowana, tj. nie zawsze umieszczane jest na niej imię i nazwisko użytkownika. Umożliwia to swobodne przekazywanie zasilonej karty innym osobom.

W istocie karty przedpłacone stanowią rodzaj kart bankowych, które mogą być nośnikiem pieniądza elektronicznego. Natomiast wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego stanowi jedną z czynności bankowych zastrzeżonych wyłącznie dla banków, a określonych w Prawie bankowym. Karty przedpłacone funkcjonują na innej zasadzie niż znane karty debetowe, obciążeniowe czy kredytowe, mianowicie na zasadzie: pay before.

Od 1 listopada 2009 r. wejdą w życie nowe przepisy wspólnotowe, które państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »