Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.02.2010

Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę I UF S.A. dla Dyrektorów i Członków Zarządu stanowi dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2009 r. (data wpływu 09.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz dyrektorów, członków zarządu, członków rady nadzorczej, pracowników, małżonków, spadkobierców i następców prawnych osób ubezpieczonych w związku z wykupieniem polisy OC - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz dyrektorów, członków zarządu, członków rady nadzorczej, pracowników, małżonków, spadkobierców i następców prawnych osób ubezpieczonych w związku z wykupieniem polisy OC.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (Wnioskodawca) oraz I. S.A. (dalej: Spółki) prowadzą działalności w zakresie m.in. zarządzania funduszami emerytalnymi, zawierania umów ubezpieczenia z działu I (ubezpieczenia na życie) oraz sprzedażą produktów ubezpieczeniowo-emerytalnych. Prowadzona działalność wiąże się z istotnym ryzykiem oraz koniecznością podejmowana skomplikowanych decyzji związanych z zarządzaniem Spółkami. W związku z powyższym Spółki zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: umowa OC).

Umowa OC ma na celu zminimalizowanie potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych dla Spółek mających wynikać z zaniechań lub błędnych decyzji podejmowanych przez osoby wchodzące w skład organów (rada nadzorcza, zarząd) Spółek. Objęcie ubezpieczeniem wszystkich Spółek łącznie pozwala na negocjowanie cen stawki ubezpieczeniowej, co w efekcie powoduje ograniczenie kosztów przedmiotowej polisy Wysokości składki została określona w kwocie ryczałtowej w oparciu o dane finansowe Spółek.

Ubezpieczenie obejmie otwarty krąg osób, a wysokość składki nie jest uzależniona od liczby ubezpieczonych osób:

- Nie ulega podziałowi na konkretne wskazane co do imienia i nazwiska, osoby fizyczne.
- Nie jest wymagane prowadzenie ewidencji osób ubezpieczonych ani zgłaszanie roszad kadrowych. Jedynie w momencie ewentualnego wystąpienia szkody (zgłoszenia roszczenia) sprawdzać się będzie czy szkoda wynika z uchybień oskarżonego dokonanych w trakcie wykonywania przez niego funkcji zarządczych lub nadzorczych w którejś ze Spółek i czy powstaje obowiązek wypłaty świadczenia. Nieistotne jest przy tym, czy w momencie wystąpienia szkody (zgłoszenia roszczenia) oskarżony nadal będzie zawodowo związany z którąś ze Spółek, gdyż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno obecnych jak i przeszłych członków organów, prokurentów pracowników Spółek, a także osoby, które zaczną pełnić takie funkcje w okresie ubezpieczenia.
- Zmniejszenie ilości członków organów Spółek nie będzie dawało prawa do zwrotu składki, niezależnej od liczby członków organów Spółek (w dodatku odchodzący ze stanowiska członkowie organów którejkolwiek ze Spółek wciąż będą objęci ochroną ubezpieczeniowa).

Umowa OC jest konieczna ze względu na wykonywanie przez osoby ubezpieczone obowiązków zawodowych i odpowiedzialności przypisanej członkom organów spółki, gdyż osoba poszkodowana nie zawsze ma wiedzę, kto rzeczywiście odpowiada za jej straty i ma prawo w pierwszej kolejności kierować roszczenie do zarządu spółki wymienionego w KRS, a pozwany członek zarządu musi wtedy wykazać brak odpowiedzialności za szkodę lub wskazać osobę odpowiedzialną za wyrządzenie szkody osobie trzeciej. Brak ochrony ubezpieczeniowej utrudnia skuteczne prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółek, przejawiające się m.in. w emisji papierów wartościowych (rodzącej odpowiedzialność prospektowa), zaciąganiu zobowiązań na realizację celów inwestycyjnych (generującym ryzyko pogorszenia płynności finansowej Spółek i powstania odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli) czy wprowadzaniu transparentnej polityki informacyjnej na rzecz akcjonariuszy Spółek (co może działać na niekorzyść członków organów Spółek, dostarczając dowodów ich ewentualnego błędnego działania lub zaniechania).

Przedmiotowa umowa OC obejmuje wszelkie osoby fizyczne, które były, są obecnie lub będą dyrektorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, dyrektorem generalnym, kierownikiem, prokurentem, pełnomocnikiem, likwidatorem którejkolwiek ze Spółek, lub osobą na równorzędnym stanowisku w dowolnym systemie prawnym, lub dowolnym pracownikiem, małżonków, spadkobierców i następców prawnych osób ubezpieczonych” (dalej: Dyrektorów i członków Zarządu).

Z uwagi na konstrukcję umowy OC ubezpieczony nigdy nie stanie się beneficjentem tego ubezpieczenia, a głównym beneficjentem ubezpieczenia są same Spółki. Dodatkowo:

- Spółki same będą mogły występować z roszczeniami,
- jeżeli którakolwiek ze Spółek wystąpi w roli współpozwanego, ubezpieczyciel zwróci jej wszystkie koszty obrony oraz wypłacone odszkodowania,
- gdyby w okresie ubezpieczenia zaszły przesłanki zmuszające do ogłoszenia upadłości którejkolwiek ze Spółek, a członkowie zarządu nie zgłosiliby wniosku o upadłość w ustawowym terminie ubezpieczenie OC pełniłoby rolę gwaranta ostatniej instancji mającego stanowić dodatkowe zabezpieczenie roszczeń wierzycieli,
- Spółki zwalniają się z obowiązku wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim przez członków swoich organów (na podstawie art. 418 KC).

W zamian za składkę oraz zgodnie ze wszystkimi warunkami umowy ubezpieczenia, między innymi z postanowieniami zawartymi w Polisie, ubezpieczyciel podejmuje następujące zobowiązania:

1. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DYREKTORÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU

wypłacić w imieniu Dyrektorów i Członków Zarządu wszelkie odszkodowania wynikające z ROSZCZEŃ z tytułu CZYNU BEZPRAWNEGO (włącznie ze sporami pracowniczymi) objętego ochroną ubezpieczeniową oraz co do którego Dyrektorzy i Członkowie Zarządu nie są uprawnieni do odszkodowania zgodnie z podpunktem 2) poniżej.

2. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW PRZEZ SPÓŁKĘ

wypłacić w mieniu Spółki wszelkie odszkodowania wynikające z ROSZCZEŃ Z tytułu CZYNU BEZPRAWNEGO (włącznie ze sporami pracowniczymi) objętego ochroną ubezpieczeniową oraz co do którego Spółka jest uprawniona lub ma obowiązek narzucony prawem zwyczajowym lub ustawowym udzielenia odszkodowania na rzecz Dyrektorów i Członków Zarządu.

3. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DOTYCZACA POSTĘPOWANIA DORAŹNEGO

na bieżąco wypłacać zaliczki Dyrektorom i Członkom Zarządu z tytułu uzasadnionych KOSZTÓW, OPŁAT I WYDATKÓW...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100