Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.01.2010

Ulga odsetkowa na dokończenie budowy

Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000,00 zł i gdy ten kredyt został w części przeznaczony na zakup od osób fizycznych działki z rozpoczętą budową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2009 r. (data wpływu 17.07.2009 r.) oraz piśmie (data nadania 15.09.2009 r.), (data wpływu 17.09.2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-536/09-2/MT z dnia 07.09.2009 r. (data nadania 07.09.2009 r., data doręczenia 10.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 05.01.2006 r. Wnioskodawca dokonał wspólnie z żoną zakupu od osób fizycznych nieruchomości (działka budowlana i budynek w stanie surowym otwartym). Zakupu nieruchomości dokonano w formie aktu notarialnego za kwotę 185.000,00 zł.

Dnia 24.02.2006 r. Wnioskodawca uzyskał wraz z żoną przeniesienie pozwolenia na budowę a dnia 27.03.2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W dniu 30.12.2005 r. Wnioskodawca uzyskał wraz z żoną kredyt mieszkaniowy w ... BANK. w kwocie 250.000,00 zł na finansowanie zakupu oraz dokończenie budowy domu.

W dniu 11.05.2006 r. w drodze aneksu podwyższono kwotę kredytu o 50.000 zł na dokończenie budowy domu. Łączna kwota kredytu wyniosła 300.000,00 zł. Kredyt przeznaczono na zakup nieruchomości oraz na budowę domu. Wydatki związane z inwestycją mieszkaniową wyniosły ogółem - 422.493,00 zł, z tego przeznaczono na:

- zakup nieruchomości: 185.000,00 zł,
- dokończenie budowy (po uzyskaniu pozwolenia na budowę): 237.493,00 zł, w tej kwocie wydatki udokumentowane fakturami VAT wyniosły 126.925,00 zł, pozostała kwota wydatków, 110.568,00 zł, jest udokumentowana dowodami KP, potwierdzeniami odbioru zaliczek pokwitowaniami odbioru gotówki, umowami z wykonawcami.

Po raz pierwszy Wnioskodawca skorzystał wraz z żoną z ulgi odsetkowej w rozliczeniu za 2007 r. - do zeznania PIT-37 dołączone zostały wypełnione załączniki: PIT-2K, PIT/D. Odliczenia dokonano na podstawie zaświadczenia z banku o wysokości spłaconych odsetek z tytułu kredytu na cele mieszkaniowe.

W rozliczeniu za 2007 rok ujęto odsetki zapłacone w latach: 2006 i 2007 w łącznej kwocie- 29.822,34 zł. Kwotę wydatków na spłatę odsetek przypadającą do odliczenia obliczono w następujący sposób: 189.000,00 zł (limit odliczeń za 2007 r.) pomnożono przez kwotę zapłaconych odsetek (29.822,34 zł) i następnie podzielono przez wysokość zaciągniętego kredytu (300.000 zł). Otrzymaną wartość 18.788,07 zł wpisano w poz. 30 PIT/D i jednocześnie w poz. 95 zeznania PIT-37 za 2007 r. Jednakże taki sposób wyliczenia kwoty odsetek podlegających odliczeniu budzi wątpliwości. Dlatego Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację zaistniałego zdarzenia w celu ewentualnego skorygowania złożonych zeznań podatkowych. Wnioskodawca informuję ponadto że:

- odsetki zaczęto spłacać w 2006 r.,
- zapłacone odsetki od kredytu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały zwrócone w żadnej formie, nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- Wnioskodawca i jego żona nie korzystali i nie korzystają z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 07.09.2009 r. Nr IPPB1/415-536/09-2/MT Wnioskodawca uzupełnił swój wniosek w dniu 17.09.2009 r. informując, iż udzielony kredyt w łącznej kwocie 300.000, 00 zł wykorzystano w następujący sposób:

- 185.000,00 zł – przeznaczono na zakup działki budowlanej i budynku w stanie surowym,
- 115.000,00 zł – przeznaczono na dokończenie budowy budynku mieszkalnego.

Działkę budowlaną z budynkiem w stanie surowym Wnioskodawca wraz z żoną zakupili za kwotę 185.000,00 zł. zakup ten został sfinansowany w 100% kredytem mieszkaniowym. pozostała część kredytu, w kwocie 115.000,00 zł została przeznaczona na dokończenie budowy budynku mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000,00 zł i gdy ten kredyt został w części przeznaczony na zakup od osób fizycznych działki z rozpoczętą budową?

Czy ulga odsetkowa pomniejszająca dochód do opodatkowania za 2007 r. powinna być obliczona jako:

a. suma odsetek zapłaconych w latach 2006 i 2007 pomnożona przez 189.000,00 zł; podzielona przez 300.000,00 zł (na kontynuowanie inwestycji przeznaczono kwotę: 237.493 zł);

b. suma odsetek zapłaconych w latach 2006 i 2007 pomnożona przez 115.000,00 zł (kwota kredytu przeznaczona na budowę (dokończenie) budowy domu) podzielona przez 300.000,00 zł;

c. suma odsetek zapłaconych w latach 2006 i 2007 pomnożona przez 189.000,00 zł i podzielona przez 300.000,00 zł. Następnie otrzymana wartość jest pomnożona przez udział kredytu przeznaczonego na dokończenie budowy w stosunku do całego kredytu (tj. 115.000,00 : 300.000,00), w celu ustalenia wartości odsetek, które można odliczyć od dochodu.

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź zawarta w punkcie „c” jest prawidłowa.

W katalogu inwestycji uprawnionych do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej mieści się proces budowy budynku mieszkalnego. Po nabyciu nieruchomości Wnioskodawca uzyskał wraz z żoną pozwolenie na budowę w 2006 r., natomiast pozwolenie na użytkowanie zostało otrzymane w 2007 r., co oznacza, że w tym okresie Wnioskodawca wraz z żoną prowadził budowę.

Kredyt mieszkaniowy został w części wydatkowany na zakup nieruchomości (185.000,00 zł), a w części na kontynuację budowy (kwota 115.000,00 zł), czyli na cel określony w art. 26b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeniu podlegają odsetki od kredytu wydatkowanego na kontynuację budowy z uwzględnieniem obowiązującego limitu w 2007 r. - 189.000,00 zł.

Ulga odsetkowa pomniejszająca dochód do opodatkowania za rok 2007 wynosi 7.202,09 zł i powinna być obliczona w następujący sposób:

(29.822,34 zł x 189.000,00) : 300.000,00 zł = 18.788,07 zł, następnie (18.788,07 zł x 115.000,00 zł) : 300.000 zł= 7.202,09 zł.

Należy skorygować złożone zeznania podatkowe; w zeznaniu za 2007 r. w PIT-37 w poz. 95 oraz w załączniku PIT/D poz. 30 należy uwzględnić kwotę 7.202,09 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawioneg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »