Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.01.2010

Dokumentowanie zbiorczą fakturą korygującą udzielonych rabatów

Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę rabaty w danym miesiącu rozliczeniowym, na warunkach wskazanych w opisanym stanie faktycznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2009 r. (data wpływu 24 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca V S.A., prowadzący działalność gospodarczą polegającą na produkcji piwa, prowadzi stałą współpracę z firmą L Sp. z o.o. Sp.k. (zwaną dalej kontrahentem). W ramach tej współpracy Wnioskodawca dostarcza swoje towary wskazanemu kontrahentowi za zapłatą ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z zawartą Umową Handlową za każdą sprzedaną jednostkę towaru (puszkę piwa), Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielenia kontrahentowi tzw. Rabatu. Rabat ten ma charakter wartościowy i skutkuje koniecznością obniżenia ceny każdej sztuki produktu o kwotę 0,06 złotych. Rabat ten skutkuje również koniecznością wydawania faktur VAT korygujących „faktury VAT pierwotne” ze względu na zmianę rzeczywistej ceny dostawy towarów. W związku z faktem, iż w każdym miesiącu następuje co najmniej kilkadziesiąt dostaw towaru odrębnie fakturowanych, Wnioskodawca wystawia dla każdej faktury pierwotnej odrębną fakturę korygującą. Wymaga to znacznych nakładów pracy, jak też istotnie wpływa na wywiązywanie się pracowników księgowości z terminowego wykonywania powierzonych im zadań. Dla rozwiązania powstałego utrudnienia Wnioskodawca ma w zamiarze wydawać zbiorcze faktury VAT korygujące wartość dostarczonych towarów o kwotę udzielonych rabatów, z których każda faktura korygująca będzie zawierać zbiorcze zestawienie dokonanych dostaw towarów za dany miesiąc, udokumentowanych stosownymi „fakturami VAT pierwotnymi”. Nadto każda faktura VAT korygująca będzie zawierać szczegółowe oznaczenie wszystkich faktur VAT pierwotnych, których ona dotyczy (będzie to załącznik do faktury VAT korygującej – wykaz faktur VAT pierwotnych). Zbiorcza faktura VAT korygująca zawierać będzie wszystkie dane z faktur pierwotnych związanych z rozliczeniem danego miesiąca rozrachunkowego, niezbędne w świetle przepisów prawa do prawidłowego sporządzenia tego dokumentu oraz niezbędne dane faktury korygującej. Faktura ta będzie wystawiona po zakończeniu danego miesiąca rozrachunkowego, w oparciu o dokument przekazany przez kontrahenta wskazujący wysokość należnego mu rabatu za dany miesiąc. Dokument ten będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT, związanej z udzielonym rabatem, i od daty jego doręczenia w terminie 7 dni zostanie wystawiona stosowna faktura VAT.

Zbiorcza faktura VAT korygująca zawierać będzie:

- numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
- dane zawarte w fakturach, których dotyczy faktura korygująca, tj.:

a. imiona i nazwiska lub nazwy skrócone Wnioskodawcy i kontrahenta oraz ich adresy
b. NIP Wnioskodawcy i kontrahenta
c. numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”
d. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętej rabatem,
- kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,
- kwotę zmniejszenia podatku należnego,
- wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dopuszczalne jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę rabaty w danym miesiącu rozliczeniowym, na warunkach wskazanych w powyżej opisanym stanie faktycznym?

Zdaniem wnioskodawcy, w opis...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »