Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.01.2010

Wydatki na wytworzenie oprogramowania jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: W którym roku podatkowym Jednostka ma prawo uznać ponoszone wydatki związane z wytworzeniem programów komputerowych (wynagrodzenie pracowników pracujących przy tworzeniu programów komputerowych) do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 4 września 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy tworzeniu programów komputerowych do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2009 r. wpłynął do tut. organu, uzupełniony pismem z dnia 4 listopada 2009 r., wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy tworzeniu programów komputerowych oraz na zakup usługi promocji i reklamy stworzonych programów komputerowych do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wskazał, że uzyskuje dochody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

Przedmiotem działalności spółki komandytowej jest tworzenie programów komputerowych i odpłatne udzielanie licencji na stworzone programy komputerowe. Okres, w którym Spółka będzie udzielać licencji i liczba udzielonych licencji jest nieokreślona, uzależniona od zapotrzebowania rynku. W związku z tworzeniem programów komputerowych podatnik ponosi koszty, w szczególności:

- wynagrodzenie pracowników pracujących przy tworzeniu programów komputerowych
- usługi promocji i reklamy stworzonych programów komputerowych.

Z uwagi na nieznaną ilość udzielonych w przyszłości licencji na stworzone programy komputerowe nie jest możliwe przyporządkowanie poniesionych nakładów na stworzenie programów komputerowych do określonych licencji.

W zakresie informacji o wynagrodzeniu pracowników, Wnioskodawca wskazał, iż rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka nie posiada Regulaminu wynagrodzenia. Wynagrodzenia są wypłacone na koniec każdego miesiąca.

W zakresie informacji o kosztach promocji i reklamy Jednostka poinformowała, iż są to koszty działań promocyjnych wykonywanych przez stałego dystrybutora, w szczególności dotyczą one ulotek, reklam w prasie, udziału w targach i spotkaniach z klientem. Działania promocyjne dotyczą programów komputerowych, które są sprzedawane lub które będą niebawem sprzedawane. Działanie promocyjne i reklamowe mają zachęcić potencjalnego klienta do zakupu.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

W którym roku podatkowym Jednostka ma prawo uznać ponoszone wydatki związane z wytworzeniem programów komputerowych (wynagrodzenie pracowników pracujących przy tworzeniu programów komputerowych oraz usługi promocji i reklamy stworzonych programów komputerowych) do kosztów uzyskania przychodu?

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie w zakresie dotyczącym wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy tworzeniu programów komputerowych.

Wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione w związku z tworzeniem we własnym zakresie programów komputerowych powinny być potrącane w tym roku, w którym zostały poniesione. Spółka podniosła, że definicja kosztów wytworzenia dotyczy wyłącznie środków trwałych, a z określenia wartości początkowej praw majątkowych wynika, że podstawą jest cena nabycia tych praw, a nie koszt wytworzenia, należy wnioskować, że przepisy podatkowe nie przewidują amortyzacji programów komputerowych wytworzonych we własnym zakresie.

W sytuacji, gdy Spółka tworząc programy komputerowe, które są przeznaczone do sprzedaży, nie jest w stanie skalkulować ilości udzielanych w przyszłości licencji i wycenić nakładów na wytworzenie programów komputerowych, to koszty poniesione na wytworzenie programu komputerowego we własnym zakresie powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym zostały poniesione (brak możliwości przypisania do zamkniętej grupy konkretnych przypadków).

W ocenie Jednostki zarówno wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy tworzeniu programów komputerowych, jak również wydatki na promocję i reklamę programów komputerowych są kosztami uzyskania przychodów, gdyż są poniesione w celu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży programów komputerowych. Dzięki pracy pracowników powstaje program, który następnie będzie sprzedawany.

Z kolei działania promocyjne mają zachęcić do zakupu klientów. Z uwagi na brak możliwości przypisania tych kosztów do konkretnych programów (nie wiadomo ile licencji znajdzie nabywców) oraz w jakim stopniu reklama wpływa na decyzję nabywców o zakupie danego programu, przedmiotowe koszty należy zakwalifikować jako koszty pośrednie.

W związku z powyższym Jednostka stoi na stanowisku, że ww. koszty są kosztami pośrednimi i powinny być zaliczane do kosztów uzyskania w momencie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W kontekście uzyskiwania przez Wnioskodawcę spółkę kapitałową, dochodów z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej - spółce komandytowej podnieść należy, że w zakresie ustalenia przez wspólnika – osobę prawną, kosztu uzyskania przychodu zauważyć należy, że spółka osobowa nie ma podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników; nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego; podmiotami takimi są natomiast wspólnicy tej Spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy – jak w przypadku Wnioskodawcy – osobami prawnymi podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stosownie zatem do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), przychody z udziału w spó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »