Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.12.2009

Korekta VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem używanego samochodu

Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy, w związku z przewidywaną nieodpłatną dostawą opisanego samochodu osobowego marki Fiat Grande, w grudniu 2009 r. lub w styczniu 2010 r. będzie spoczywał obowiązek zwrotu odliczonego od podatku należnego za miesiąc luty 2009 r. podatku naliczonego w łącznej kwocie 3.979,00 zł., co będzie skutkowało też obowiązkiem dokonania przez Spółkę korekty podatku naliczonego w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc grudzień 2009 r. lub styczeń 2010 r. o kwotę 3.979,00 zł., w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty oraz zwrotu odliczonego podatku w związku ze sprzedażą samochodu osobowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty oraz zwrotu odliczonego podatku w związku ze sprzedażą samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem apteki i zajmuje się sprzedażą leków oraz wyrobów medycznych. Strona ogłosiła publicznie konkurs, w ramach którego klienci apteki po spełnieniu szeregu warunków mogą wziąć udział w losowaniu używanego samochodu osobowego marki Fiat Grande. Losowanie niniejszego samochodu ma nastąpić prawdopodobnie w grudniu 2009 r. lub w styczniu 2010 r. Wnioskodawca od 2004 r. jest podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania w zakresie podatku od towarów i usług miesięcznych deklaracji podatkowych (VAT-7). W latach podatkowych 2004-2008 uzyskał obrót ze sprzedaży towarów i usług zwolnionych lub też niepodlegających opodatkowaniu podatkiem w kwocie nieprzekraczającej 2% całości dostaw, co nie skutkowało obowiązkiem korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nabył od podatnika VAT czynnego za kwotę brutto 36.778,00 zł - w tym podatek naliczony 6.632,26 zł, do celów związanych z prowadzoną działalnością, samochód osobowy marki Fiat Grande, który został zarejestrowany w dniu 17 lutego 2009 r. i przyjęty w tym dniu do użytkowania oraz ujęty w ewidencji środków trwałych. Przedmiotowe nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT z dnia 17 lutego 2009 r., z której to faktury Wnioskodawca korzystając z uprawnień wynikających z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczył od podatku należnego w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc luty 2009 r. kwotę 3.979 zł. Samochód będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej prawdopodobnie do miesiąca grudnia 2009 r. lub stycznia 2010 r. We wskazanym okresie Spółka zamierza przekazać nieodpłatnie w formie nagrody w ramach organizowanego w aptece konkursu przedmiotowy samochód osobowy osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W fakturze VAT dokumentującej niniejszą dostawę, Wnioskodawca zamierza wskazać, iż na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) przedmiotowa dostawa jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawcy, w związku z przewidywaną nieodpłatną dostawą opisanego powyżej samochodu osobowego marki Fiat Grande, w grudniu 2009 r. lub w styczniu 2010 r. będzie spoczywał obowiązek zwrotu odliczonego od podatku należnego za miesiąc luty 2009 r. podatku naliczonego w łącznej kwocie 3.979,00 zł., co będzie skutkowało też obowiązkiem dokonania przez Spółkę korekty podatku naliczonego w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc grudzień 2009 r. lub styczeń 2010 r. o kwotę 3.979,00 zł., w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przewidywaną w miesiącu grudniu 2009 r. lub styczniu 2010 r. nieodpłatną dostawa samochodu osobowego marki Fiat Grande wydanego osobie fizycznej w ramach konkursu, nie będzie spoczywał na stronie obowiązek zwrotu odliczonego od podatku należnego za miesiąc luty 2009 r. podatku naliczonego w kwocie 3.979,00 zł., ani też obowiązek dokonania w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc grudzień 2009 r. lub styczeń 2010 r. korekty podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wykazanie w poz. 50 przedmiotowej deklaracji, iż podatek naliczony za miesiąc grudzień 2009 r. lub styczeń 2010 r. pomniejsza się o kwotę 3.979,00 zł. Zdaniem Wnioskodawcy nieodpłatna dostawa używanych samochodów osobowych, które były wykorzystywane przez do czynności opodatkowanych, nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego w kwocie wymienionej w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od tego czy dostawa powyższa jest opodatkowana czy też zwolniona od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nadmienia, iż podobne stanowisko w przedmiotowej sprawie przedstawił w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 528/06) - wyrok opublikowany ZNSA 2007/3/124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy, w przypadku nabycia samochodów os...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »